14.12.2018
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (17.12.2018)

Sēde sasaukta 2018.gada 17.decembrī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

 

Darba kārtība :

1. G. L. iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

2. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.