12.03.2020
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (16.03.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 16.martā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva sēžu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par grozījumiem 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.18 “Valkas novada Bāriņtiesas nolikums”.

Ziņo – Kārlis Briedis, Bāriņtiesas priekšsēdētājs

 

2.   Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2018. gada 22. februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā”” apstiprināšanu.

ZIŅO – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

3.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.