13.10.2020
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (15.10.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 15.oktobrī, plkst.8.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu.

ZIŅO – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

2.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par sociālajiem pakalpojumiem Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece – sociālā darbiniece

 

3.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.