12.04.2019
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (15.04.2019.)

Sēde sasaukta 2019.gada 15.aprīlī plkst. 16.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība:
1. E.B. iesnieguma izskatīšana.
Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja


2. Par sociālām garantijām 1991.gada barikāžu dalībniekiem.
Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks


3. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.