08.11.2018
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (12.11.2018)

Sēde sasaukta 2018. gada 12. novembrī plkst. 8.15 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē

 

Darba kārtība :

1.   Par izglītojamo ēdināšanu Valkas novada skolās.

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

2.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.