09.03.2018
Sociālo lietu komitejas darba kārtība

Sēde sasaukta 2018.gada 12.martā, plkst. 8.15

 

Darba kārtība :

1. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

 

2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra nolikumā Nr.10 “Valkas novada Sociālā dienesta nolikums”.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

 

3. Biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienības” iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

 

4.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.