Sociālās aprūpes nams

Sociālās aprūpes nams atrodas Valkā, Rūjienas ielā 3E.  

 

Darbības mērķis ir stabilizēt un uzlabot klientu dzīves kvalitāti un nodrošināt:

1. pastāvīgu dzīves vietu un sociālo aprūpi pensijas  vecuma personām un invalīdiem ar  fiziska rakstura  traucējumiem, kā arī ar viegliem garīga rakstura traucējumiem;

2. pilnu aprūpi, t.sk. ēdināšanas pakalpojumus 4 reizes dienā, pirmreizējo nepieciešamo medicīnisko palīdzību un pastāvīgu uzraudzību un aprūpi;

3. minimālu sociālo aprūpi klientiem, kam nav nepieciešama pastāvīga uzraudzība un aprūpe;

 

Uzdevumi:

1. nodrošināt personu ar dzīvojamo platību, kurā vajadzības gadījumā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;

2. apgādāt personu ar veļu, apģērbu un apaviem (ja ir pilnā aprūpe);

3. nodrošināt pirmreizējo nepieciešamo medicīnisko palīdzību;

4. veikt sociālā darba pasākumus atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;

5. organizēt kultūras pasākumus Namā dzīvojošajiem;

6. pēc personas vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;

7. nepieciešamības gadījumā palīdzēt klientam risināt sociālos un juridiskos jautājumus.

 

Sociālās aprūpes namā tiek uzņemtas  sekojošas  personas:

1. Valkas novadā deklarētās pensijas vecumu sasniegušas personas, kuras pastāvīgi nodzīvojušas un deklarējušās novada teritorijā vismaz pēdējo gadu un kuras veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;

2. personas ar invaliditāti;

3. personas, kas izīrē sociālos vai dienesta dzīvokļus;

4. atsevišķos gadījumos citā novadā deklarētas personas ar samaksu pilnā apmērā (par 1 cilvēka uzturēšanas maksu, ko nosaka dome);

5. personas uz laiku.

 

NOLIKUMS

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

 

Kontakti:

Vadītāja: Eleonora Bērziņa (64725982; 29457508; eleonora[punkts]berzina[uz]valka[punkts]lv)

Sociālās  darbinieces p.i.: Gunita Aizupiete (tel., fax. 64725984)

Medicīnas māsas: 64725981

Aprūpētāji: 64725983