Sociālās aprūpes nams

Sociālās aprūpes nams atrodas Valkā, Rūjienas ielā 3E.  

 

Darbības mērķis ir  stabilizēt  un  uzlabot klientu dzīves  kvalitāti:

 1. nodrošināt pastāvīgu dzīves vietu un sociālo aprūpi pensijas  vecuma personām un invalīdiem ar  fiziska rakstura  traucējumiem, kā arī ar viegliem garīga rakstura traucējumiem:
 2. pilnu aprūpi, t.sk. ēdināšanas pakalpojumus 4 reizes dienā, pirmreizējo nepieciešamo medicīnisko palīdzību un pastāvīgu uzraudzību un aprūpi;
 3. minimālu sociālo aprūpi klientiem, kam nav nepieciešama pastāvīga uzraudzība un aprūpe;

Uzdevumi:

 1. nodrošināt personu ar dzīvojamo platību, kurā vajadzības gadījumā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
 2. apgādāt personu ar veļu, apģērbu un apaviem (ja ir pilnā aprūpe);
 3. nodrošināt pirmreizējo nepieciešamo medicīnisko palīdzību;
 4. veikt sociālā darba pasākumus atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 5. organizēt kultūras pasākumus Namā dzīvojošajiem;
 6. pēc personas vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
 7. nepieciešamības gadījumā palīdzēt klientam risināt sociālos un juridiskos jautājumus.

 

Sociālās aprūpes namā tiek uzņemtas  sekojošas  personas:

 1. Valkas novadā deklarētās pensijas vecumu sasniegušas personas, kuras pastāvīgi nodzīvojušas un deklarējušās novada teritorijā vismaz pēdējo gadu un kuras veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;
 2. personas ar invaliditāti;
 3. personas, kas izīrē sociālos vai dienesta dzīvokļus;
 4. atsevišķos gadījumos citā novadā deklarētas personas ar samaksu pilnā apmērā (par 1 cilvēka uzturēšanas maksu, ko nosaka dome);
 5. personas uz laiku.

 

 

NOLIKUMS

 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

 

Kontakti:

Vadītāja - Eleonora Bērziņa, 64725982, 29457508

Sociālās  darbinieces p.i. – Gunita Aizupiete,  tel., fax. 64725984

Medicīnas māsas – 64725981

Aprūpētāji – 64725983

 

>