Kontakti

SOCIĀLĀ DIENESTA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta

Tālrunis, e-pasts

Natālija Dubrovska

Vadītājs

Rūjienas iela 3D, Valkā

Otrdienās

8.30–16.30

64725937, mob.29452453

natalija[punkts]dubrovska[uz]valka[punkts]lv

sociālais[punkts]dienests[uz]valka[punkts]lv

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8.30–12.00 13.00–16.30

64725938

mob.28374397

iveta[punkts]poriete[uz]valka[punkts]lv

Zane Zariņa

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām – vadītāja vietnieks

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8.30–12.00 13 00–16.30

64725939

mob.28687967

zane[punkts]zarina[uz]valka[punkts]lv

 

Inese Mūze

Sociālās palīdzības organizators

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

8.30–12.00 13.00–16.30

mob. 28687297

inese[punkts]muze[uz]valka[punkts]lv

 

Lana Paškēvica

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Rūjienas iela 3D, Valkā

Otrdienās, ceturtdienās

8.30–12.00 13.00–16.30

mob.28677671

lana[punkts]paskevica[uz]valka[punkts]lv

Kristiāna Brolīte

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Rūjienas iela 3D, Valkā

Pirmdienās 13.00–18.00

Otrdienās 8.30–12.00 13.00–16.30

Piektdienās 8.30–12.00

64725940

mob.28681324

kristiana[punkts]brolite[uz]valka[punkts]lv

 

Zita Roze

Sociālais darbinieks

Ērģemes pagastā un Kārķu pagastā

Ērģemes pagasta pārvaldē, Ērģemes pagastā

Otrdienās, ceturtdienās 8.30–16.00

 

2. un 3. piektdiena – sociālajos dzīvokļos „Valžkalni” Turnā

 

Kārķu pagasta pārvaldē, Kārķu pagastā

Pirmdienās 8.30–16.00

 

Ērģemes pagastā 64725245

mob.28673013

zita[punkts]roze[uz]valka[punkts]lv

Dace Bašķe

Sociālais darbinieks

Valkas pagastā, Zvārtavas pagastā, Vijciema pagastā

Lugažu muiža, Valkas pagastā

Pirmdienās

8.30–12.00 13.00–18.00

Otrdienās

8.30–12.00 13.00–16.30

 

Zvārtavas pagasta pārvalde, Zvārtavas pagastā

1., 2. un 3. ceturtdiena 9.00–16.00

 

Vijciema pagasta pārvalde, Vijciema pagastā

1., 2. un 3. piektdiena 8.30–16.00

 Valkas pagastā - 64781372

mob.28692945

dace[punkts]baske[uz]valka[punkts]lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dace Gailīte

Psihologs

Rūjienas iela 3D, Valkā

pēc pieraksta ar sociālā darbinieka nosūtījumu

mob.29115207

Evita Bašķe

 

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām – pensijas vecuma personām un invalīdiem

 

Rūjienas iela 3D, Valkā

Ceturtdienās

8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30

mob. 27291148

evita.baske@valka.lv