Kontakti

SOCIĀLĀ DIENESTA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

Vārds, Uzvārds

Ieņemamais amats

Apmeklētāju pieņemšanas laiks, darba vieta

Tālrunis, e-pasts

Natālija Dubrovska

Vadītāja

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 29452453

natalija.dubrovska@valka.lv

socialais.dienests@valka.lv

Zane Paleja

Lietvede

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

28677539

socialais.lietvede@valka.lv

Iveta Poriete

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

64725938 mob.28374397

iveta.poriete@valka.lv

Zane Zariņa

Vecākais sociālais darbinieks darbam ar personu grupām

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

64725939 mob.28687967

zane.zarina@valka.lv

Kristīne Klaipa

Vecākais sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

 

 

 

 

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

“Lugažu muiža”, Lugaži, Valkas pagasts

Sēļi, Valkas pagasts

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 28692945

kristine.klaipa@valka.lv 

Evita Bašķe

Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām – pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem

 

 

Sociālais dienests,Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 27291148

evita.baske@valka.lv

Dzintra Mizuka

Psihologs

Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 26358189

dzintra.mizuka@inbox.lv

Zita Roze

Sociālais darbinieks

Ērģemes pagastā un Kārķu pagastā

Ērģemes pagasta pārvaldē, Ērģemes pagastā

Otrdienās, ceturtdienās 8:30 – 16:00

2. un 3. piektdiena – sociālajos dzīvokļos „Valžkalni” Turnā

Kārķu pagasta pārvaldē, Kārķu pagastā

Pirmdienās, trešdienās 8:30 – 16:00

 

mob.28673013

zita.roze@valka.lv

Gunita Beikmane

Sociālais darbinieks

Zvārtavas pagastā, Vijciema pagastā

Zvārtavas pagasta pārvalde, Zvārtavas pagastā

Otrdienās  9:00 – 15:00

 

Vijciema pagasta pārvalde, Vijciema pagastā

Pirmdienās, ceturtdienās 8:30 – 15:00

mob.29264215

gunita.beikmane@valka.lv

Inese Mūze

Sociālās palīdzības organizators

Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā

Apmeklētāju pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta.

mob. 28687297

inese.muze@valka.lv