No 2016. gada 19. maija Valkas novada sociālajā dienestā sāks strādāt un pakalpojumus iedzīvotājiem sniegs psihologs, ģimenes psihoterapeits Dace Gailīte.   Pēc psihologa pakalpojuma varēs vērsties, ja ir:   Krīzes situācijas ģimenē, tai skaitā tuvu cilvēku zaudējums, sēras; Pastiprināta trauksme bērniem vai vecākiem; Saskarsmes ...

06.05.2016

  Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedāvā iespēju par valsts budžeta līdzekļiem saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu. Tas paredzēts, lai veicinātu sociālo integrāciju cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, kā arī palīdzētu viņiem veiksmīgi iekļauties darba tirgū, informē ...

02.05.2016

  Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot projektu “Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.   “Vidzeme iekļauj” tiek īstenots ...

27.04.2016

  Veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji aicināti piedalīties Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izsludinātajā iepirkumā, kura mērķis ir veikt individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem ...

25.04.2016

  Bezmaksas informatīvais tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 savu darbību uzsāka 2016.gada 1.janvārī. Biedrības "Skalbes" speciālisti sniedz profesionālu psiholoģisku atbalstu un informāciju par cietušo tiesībām. Tālrunis kalpo kā vienots kontaktpunkts, ar ko tiek nodrošināta koordinēta pieeja ...

25.04.2016

    Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) palīdzību plāno nodrošināt papildu atbalstu trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem vecumā līdz diviem gadiem.   LM paredzējusi nodrošināt: trīs veidu pārtikas preču komplektus ...

21.04.2016

Laikā no 18. līdz 22. aprīlim Labklājības ministrija (LM) organizēs apmācības pašvaldību sociālajiem darbiniekiem par organizācijas AAIDD (The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) izstrādāto metodi “Atbalsta intensitātes skala” (AIS).   No Valkas novada apmācībās piedalīsies ...

15.04.2016

Kā veidojas mana pensija? Latvijā ir izveidota un darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma: 1.līmenis – paaudžu solidaritātes shēma (obligāta visiem); 2.līmenis - valsts fondēto pensiju shēma (obligāta visiem, bet pats vari izvēlēties banku, kas to apsaimnieko); 3.līmenis - privātā pensiju apdrošināšanas shēma ...

14.04.2016

Pensiju piešķir un aprēķina katram cilvēkam individuāli. Lai to izdarītu, ņem vērā: pensijas sākuma kapitālu (aprēķina, ņemot vērā cilvēka darba stāžu līdz 1996.gadam un vidējo iemaksu algu laika periodā no 1996.gada līdz 1999.gadam) pensijas kapitālu (no 1996.gada 1.janvāra personificētajā kontā reģistrētās ...

01.04.2016
31.03.2016

2014.gadā Valmierā tika organizēts pirmais Vidzemes reģiona senioru forums "Sabiedrības veiksmīgas novecošanas izaicinājumi Latvijā”. Foruma ievērojamais dalībnieku skaits un labās atsauksmes par tā norisi ir pamudinājušas mūs šādus senioru forumus organizēt atkal.   Šā gada 22.aprīlī Valmieras ...

29.03.2016