Zvārtavas pagasta pārvaldē sociālais darbinieks apmeklētājus pieņems 8., 15. un 22.septembrī no plkst. 9 00 līdz 13 00. Par turpmākajiem pieņemšanas laikiem tiks sniegta informācija septembra pēdējā nedēļā.   Sākot ar š.g. septembri un turpmāk Sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D sociālā darbiniece ...

11.07.2016
05.07.2016

Labklājības ministrijas (LM) parlamentārā sekretāre Karina Korna trešdien, 8. jūnijā, jau 24 uzņēmumiem pasniedza apstiprinājumu par Ģimenei draudzīga komersanta statusa iegūšanu.   Statusu ieguvušie uzņēmumi saņēma īpašu apliecību un uzlīmi, kas apstiprina, ka šajā uzņēmumā  īsteno ģimenei draudzīgu ...

08.06.2016

No 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 30.novembrim sociālās darbinieces Evita Bašķe un Zane Zariņa apmeklētājus sociālajā dienestā Valkā, Rūjienas ielā 3D pieņems pirmdienās un otrdienās no 8 30 – 12 00 un no 13 00 – 16 30.   Sociālā darbiniece Valkā Zane Zariņa atvaļinājumā no 2016.gada 1.jūnija līdz ...

30.05.2016

Valkas novada Vijciema pagastā bāriņtiesas darbinieks pieņems iedzīvotājus                 Pirmdienās no plkst 9.00- 13.00                 Piektdienās no plkst.12.00-16.00 Valkas novada Zvārtavas ...

16.05.2016

Valkas novada sociālā dienesta darbinieki  1.jūnijā dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Beverīnas novadu, kā arī apmeklēs biedrību "Ģimenes šūpulis" (mājas lapa: http://www.gimenes-supulis.lv/).   Steidzamos gadījumos lūdzu zvanīt 29452453 vai 28687967.   Savukārt 3.jūnijā Valkas novada sociālais dienests ...

09.05.2016

No 2016. gada 19. maija Valkas novada sociālajā dienestā sāks strādāt un pakalpojumus iedzīvotājiem sniegs psihologs, ģimenes psihoterapeits Dace Gailīte.   Pēc psihologa pakalpojuma varēs vērsties, ja ir:   Krīzes situācijas ģimenē, tai skaitā tuvu cilvēku zaudējums, sēras; Pastiprināta trauksme bērniem vai vecākiem; Saskarsmes ...

06.05.2016

  Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedāvā iespēju par valsts budžeta līdzekļiem saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu. Tas paredzēts, lai veicinātu sociālo integrāciju cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, kā arī palīdzētu viņiem veiksmīgi iekļauties darba tirgū, informē ...

02.05.2016

  Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot projektu “Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.   “Vidzeme iekļauj” tiek īstenots ...

27.04.2016

  Veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji aicināti piedalīties Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) izsludinātajā iepirkumā, kura mērķis ir veikt individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem ...

25.04.2016

  Bezmaksas informatīvais tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 savu darbību uzsāka 2016.gada 1.janvārī. Biedrības "Skalbes" speciālisti sniedz profesionālu psiholoģisku atbalstu un informāciju par cietušo tiesībām. Tālrunis kalpo kā vienots kontaktpunkts, ar ko tiek nodrošināta koordinēta pieeja ...

25.04.2016