20.07.2017
Vecākus aicina pieteikties bezmaksas nodarbībām programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi”

Valkas novada sociālais dienests aicina vecākus pieteikties bezmaksas nodarbībām programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP), kas  ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā  no 12-17 gadiem.

 

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

 

Nodarbību cikla ietvaros notiks 10 nodarbības par šādām tēmām:

  • Ievads CAP programmā
  • Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība
  • Vecāku un pusaudžu sasvstarpējās attiecības un komunikācija
  • Veselīgs dzīvesveids
  • Pusaudžu seksualitāte
  • Pusaudžu sociālā kompetence
  • Emociju pašregulācija
  • Rūpes par sevi
  • Disciplinēšana
  • Dzīves prasmes

 

Nodarbības vadīs psihologs, ģimenes psihoterapeits Dace Gailīte.

Nodarbībās vecākiem tiks sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņems arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai.

 

Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē! Šogad šī būs jau otrā grupa. Atsauksmes no pirmās grupas dalībniekiem ļoti pozitīvas.

 

Nodarbības notiks Sociālā dienesta zālē, Valkā,  Rūjienas ielā 3D. 

Pirmā nodarbība paredzēta 2017.gada 12.oktobrī laikā no plkst. 15 00-17 30. Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

Pieteikšanās līdz 2017.gada 2.oktobrim pie sociālajiem darbiniekiem Kristiānas Brolītes vai Lanas Paškēvicas, kā arī pagasta pārvaldēs pie sociālā darbinieka.

Uz tikšanos!

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja,

Natālija Dubrovska

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.