05.01.2018
Valkas novada Sociālais dienests izsaka pateicību

Valkas novada sociālā dienesta vārdā izsaku pateicību visiem tiem cilvēkiem, organizācijām, biedrībām, kuras 2017. gadā sadarbojās ar sociālo dienestu, lai kopīgi gan palīdzētu, gan iepriecinātu novada iedzīvotājus, kuriem dažādu iemeslu dēļ palīdzība ir nepieciešama visvairāk.

 

Vissirsnīgākais paldies “Laimas” labdarības namiņa kolektīvam, visiem ziedotājiem, kuri sarūpēja ļoti labas un noderīgas Jaunā gada dāvanas 108 Valkas novada bērniem.

 

Paldies, Valkas novada deputātiem, kuri atsaucās aicinājumam, uz sagādāja ļoti jaukas un mīļas dāvanas Ziemassvētkos pēc savas izvēles – apsveicot gan seniorus, gan ģimenes ar bērniem.

 

Paldies Valkas Jauniešu domei par Jaungada pasākumu un dāvanām 25 novada bērniem.

 

Paldies Latvijas Bērnu fondam un personīgi Mārītei Magonei, kura vairāku gadu garumā organizē vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām un maznodrošinātiem bērniem.

 

Paldies nodibinājuma "ADRA Latvija" kolektīvam, kuri katru gadu atbalsta Valkas novada bērnus – rīko pasākumus un sagādā dāvanas.

 

Paldies bijušajam valcēnietim (kurš nevēlas, lai viņu publisko) par ļoti, ļoti labajām un vērtīgajām pārtikas pakām daudzbērnu ģimenēm, kā arī Dainai Krastiņai, kura nepieciešamības gadījumā vienmēr ir gatava brīvprātīgi palīdzēt.

 

Paldies basketbola klubam “Valka/Valga” par iespēju četrām daudzbērnu ģimenēm visiem kopā bez maksas noskatīties spēli.

 

Paldies individuālajiem ziedotājiem, kuri ir ziedojuši labas un kvalitatīvas lietas – apģērbu, apavus, mēbeles, sadzīves tehniku.

 

Paldies par sadarbību visa gada garumā Valkas novada bāriņtiesai, pašvaldības policijai, Valkas novada sociālās aprūpes nama kolektīvam, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai, ģimenes ārstiem, dakterei A.Grīnvaldei, Valgas kolēģiem, domes šoferīšiem – Jānim, Aldim, Igoram, novada izglītības iestādēm, pagastu vadītājiem, pašvaldības deputātiem, novada domes bijušajam izpilddirektoram Aivaram Cekulam, novada domes izpilddirektoram Aināram Zāberam, novada domes izpilddirektora vietniekam Guntim Bašķim un novada domes izpilddirektora palīgam Sandrai Kažociņai, novada remontbrigādes puišiem, VSAA un NVA kolektīviem, Valsts policijas kolektīvam.

 

Pateicos visiem tiem sirsnīgajiem cilvēkiem, kuri ir, novērtējuši sociālo darbinieku paveikto, un, vēlot laimīgu jauno gadu, novēlējuši arī izturību, veselību, darba sparu un pateikuši paldies, jo mums ir ļoti svarīgi dzirdēt arī atzinīgus vārdus par mūsu darbu. Labie vārdi ļauj pārvarēt nogurumu, rūgtumu, bezspēcību un sajusties vajadzīgiem, spējīgiem, varošiem. Tāpēc arī es, kā dienesta vadītāja gribu pateikt vislielāko paldies par paveikto 2017. gadā manam foršajam kolektīvam!

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada Sociālā dienesta vadītāja

Natālija Dubrovska

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.