30.09.2016
Pieejams sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām, kuras ir vai varētu kļūt vardarbīgas

No 2015.gada 1.janvāra valsts finansē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne tikai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, bet arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām personām - vai nu individuālas speciālistu konsultācijas pēc īpaši izstrādātas programmas, vai nodarbības grupās. Tās ir 16 nodarbības, kuras vada divi īpaši apmācīti vadītāji, un šo pakalpojumu var saņemt gan personas, kuras ir vardarbīgas pret savu laulāto, vai partneri, gan arī vardarbīgi vecāki, gan arī personas, kuras baidās, ka varētu kļūt vardarbīgas.

 

Bieži vien ar vardarbību saprot tikai fizisku vai seksuālu vardarbību, neiedomājoties, ka arī kliegšana, apsaukāšanās, pamešana novārtā, izsmiešana ir vardarbība. Vardarbība var izpausties arī kā vardarbīga kontrole/vajāšana, vecāku nolaidība, un arvien aktuālāka kļūst problēma par jauniem vardarbības veidiem, kas saistīti ar informācijas tehnoloģijām. Vardarbība ir fiziska vai garīga cilvēka aizskaršana. Tās rezultātā cilvēks var iegūt gan fiziskas, gan garīgas traumas. Vardarbība var izpausties dažādi – gan fiziski, gan garīgi, vardarbībai ir dažādi veidi: vardarbība ģimenē, vardarbība vienaudžu starpā, emocionāla vardarbība, seksuāla vardarbība utt. Vardarbība var būt vērsta gan pret bērnu, gan pieaugušo.

 

Valkas novada sociālais dienests 2015. gadā organizēja grupas nodarbību vardarbīgas uzvedības mazināšanai, kuru vadīja psihologs Dace un sociālais darbinieks Arnita. Atsauksmes no grupas dalībniekiem bija ļoti pozitīvas. Protams ne visi grupas dalībnieki atnāca uz visām nodarbībām, bet tie kuri bija motivēti mainīties, gatavi līdzdarboties un gūt jaunu pieredzi, saņēma profesionālu atbalstu. Grupu darbā cilvēki var justies pilnīgi brīvi, viņus nepamāca un nenosoda, bet uzklausa un liek aizdomāties, motivē mainīties, lai novērstu vai mazinātu turpmākus vardarbības riskus. Grupas nodarbība notiek arī šogad.

 

Valkas novada sociālais dienests aicina cilvēkus, kuri apzinās, ka viņi ir vai varētu kļūt vardarbīgi, spert pirmo soli, lai uzlabotu situāciju, un lūgt palīdzību speciālistiem. Lai saņemtu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu – grupu nodarbības vai individuālas speciālista konsultācijas, ir jāiesniedz iesniegums sociālajā dienestā.

 

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt persona:

  • pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;
  • par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka persona izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību;
  • kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikusi vardarbību.

 

 

Vairāk informācijas var saņemt pie dienesta vadītājas – 29452453 vai 63725939

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.