Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte”

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Adrese: "Čiekuriņi" Ērģemes pagasts, Valkas novads LV – 4711

Tālrunis/fakss: mob.25749132, 26604464

E-pasts: bernu[punkts]nams[uz]valka[punkts]lv

 

 

Valkas novada ''Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte“ ir pašvaldības ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

  

Darbības mērķis:

Motivēt bērnus un jauniešus pozitīvai attieksmei pret dzīvi un personisko attīstību, mācīt labvēlīgu savstarpējo saskarsmi un sadarbību, veicināt pozitīvas dzīves pieredzes uzkrāšanu, tādējādi sagatavot viņus patstāvīgai dzīvei nākotnē

 

Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte” atrodas Valkas novada Ērģemes pagastā, gleznainā vietā kalna galā blakus pamatskolai, Livonijas laikā (14. gs.) celtās Ērģemes pilsdrupām, senam igauņu pilskalnam. Esam: no Valkas – 13 km, no Rīgas – 173 km, no Igaunijas robežas nedaudz vairāk kā 6 km.

 

Valkas novada ģimenes atbalsta centrs “Saulīte” sniedz ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem no 3 līdz 18 gadiem. Ja jaunietis turpina mācīties, “Saulītē” iespējams dzīvot arī ilgāk. Bērniem nodrošinātas visas viņiem pienākošās tiesības un vajadzības. Ir iespējas mācīties un apgūt dažādas dzīvē noderīgas prasmes.  Pavisam iestādē ir 20 vietas. Vienā istabā dzīvo kopā 2-3 bērni un ir iespējas uzņemt klientus no citiem novadiem. Līgumcena par vienu bērnu ir EUR 38.49 par uzturēšanās dienu. Bērni izglītojas Ērģemes pamatskolā un citās izglītības iestādēs,atbilstoši izglītības kodam apmeklē arī speciālās izglītības iestādi. Audzēkņiem ir iespējas nodarboties dažādos pulciņos uz vietas Ērģemē vai Valkā. Jaunākā vecuma bērni apmeklē bērnudārzu. Pilngadīgie audzēkņi mācās arodvidusskolās dažādās pilsētās. No 2012. gada rudens ir iespēja apgūt specialitāti tikko uzceltā arodvidusskolā Igaunijas Republikā Valgā un līdztekus iegūt vidusskolas izglītību Valkā. No 2012. gada “Saulīte” uzņem arī krīzes situācijā nonākušus bērnus un māmiņas ar maziem bērniem. Atbalsta centrā strādā 12 darbinieki: audzinātājas, sociālais darbinieks un psihologs, aprūpes darbinieks, 4 tehniskie darbinieki. Bērnu uzraudzību visu diennakti nodrošina audzinātājas.

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

ĢAC "SAULĪTE" NOLIKUMS