Kontakti

Adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

Tālruņi: 64725933, 64722212, 29453790

E-pasts: barintiesa[uz]valka[punkts]lv

 

Bāriņtiesa sniedz pakalpojumus:

•    Aizbildnības un aizgādnības jautājumos

•    Apliecinājumu izdarīšanā un citu uzdevumu pildīšanā

 

Apmeklētāju pieņemšanas vieta, laiks:

Bāriņtiesas priekšsēdētājs Kārlis BRIEDIS

Semināra ielā 9, Valkā:

pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00;

ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 17.00.

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Sandra LAUCIŅA

Semināra ielā 9, Valkā:

otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00;

piektdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00.

 

Bāriņtiesas locekle Aija OLIŅA

"Lugažu muiža", Valkas pagastā:

pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;

piektdienās no plkst.13.00 līdz 16.00.

 

Bāriņtiesas locekle Daila CEKULA

„Pūcītes”, Ērģemes pagastā:

otrdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;

ceturtdienās no plkst.13.00 līdz 17.00;

 

„Ausmas”, Kārķu pagastā, Valkas novadā:

pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00;

piektdienās no plkst.9.00 līdz 13.00.

 

Bāriņtiesas locekle Lāsma EGLĪTE

„Dalderi”, Vijciema pagastā:

Pirmdienās no plkst 9.00- 13.00

Ceturtdienās no plkst.12.00-16.00

 

”Luturskola”, Zvārtavas pagastā:

Otrdienās no plkst. 9.00-13.00

Piektdienās no plkst. 9.00-13.00