29.03.2018
SIA “Valkas namsaimnieks” sniedz pārskatu par iepriekšējo gadu

SIA “Valkas namsaimnieks” ir sagatavojis pārskatu par iepriekšējo gadu. Pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 14 482 eiro apmērā (pērn peļņa bija 8 742 eiro). Apgrozāmie līdzekļi pārsniedz īstermiņa saistības par 601 994 eiro, kas liecina par labiem likviditātes rādītājiem.

SIA “Valkas namsaimnieks” neto ieņēmumi pērn bijuši 1 449 859 eiro (salīdzinājumam pērn – 1 504 816 eiro), kurus sastāda īres un apsaimniekošanas maksa, nedzīvojamo telpu noma, dažādi remontdarbu pakalpojumi  gan juridiskām, gan fiziskām personām, pārējie ieņēmumi.

Maksāšanas disciplīna, kā norāda Sabiedrības valdes loceklis Ivo Meļķis, ir 96 - 97%, kas ir ļoti labs rādītājs.

“Sabiedrība cīnās ar ilgstošiem nemaksātājiem, jo nav pieļaujama situācija, ka ir cilvēki, kuri ilgstoši dzīvo uz citu cilvēku rēķina”, norāda Ivo Meļķis. “Pērn veiksmīgi turpinājās sadarbība ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Pēdējā gada pieredze rāda, ka dzīvokļus, kas tiek izsolīti izsolē, ļoti labi pērk, pēc tiem ir labs pieprasījums”.

Pārskata gadā liels darbs ieguldīts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko dokumentāciju sagatavošanā. Daļai šo ēku ir veikta arī iepirkuma procedūra, lai izvēlētos saimnieciski izdevīgāko celtniecības piedāvājumu. Liels darbs pērn ieguldīts arī renovācijas projektu kreditēšanas jautājumu risināšanā. Neskatoties uz to, ka Valka atrodas pierobežas zonā, kur saimnieciski – ekonomiskā aktivitāte nav sevišķi augsta, sabiedrība panāca, ka banku piedāvātie kredīta procenti un kredītnoteikumi ir līdzīgi kā Latvijas lielākajās pilsētās.

Ivo Meļķis uzsver, ka, saistībā ar māju siltināšanas procesu, sabiedrībai  pieaudzis administratīvais slogs. Vienam mājas siltināšanas projektam nepieciešamo dokumentu apjoms ir ļoti liels. Tāpat, jāņem vērā, ka projektu finansēšanas svarīgākos jautājumus iespējams nokārtot vien Rīgā, kas nozīmē arī attiecīgi gan laika patēriņu, gan transporta izmaksas.

Šajā gadā sabiedrība, pieaicinot speciālistus, turpinās izskaidrošanas darbu ar dzīvokļu īpašniekiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku renovācijas nepieciešamību.

Lai uzlabotu ēku siltumizturību, Sabiedrība 2018.gadā ieplānojusi arī vairākām ēkām veikt bēniņu siltināšanu, apkures sistēmas siltumizolāciju pagrabos, jumta segumu maiņu, atjaunot lodžijas. Vairākās ēkās notiks kāpņu telpu kosmētiskais remonts.

Tāpat šogad plānots piedāvāt papildus apsaimniekošanas pakalpojumus -santehnikas un sildierīču nomaiņu dzīvokļos, kosmētiskā remonta veikšanu, logu un durvju nomaiņu, u.c.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.