08.02.2018
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (9.02.2018.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 9.februārī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība:

1. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu D.S.

ZIŅO: Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

2. Par pasažieru autobusa (49 sēdvietas) VOLVO B10B norakstīšanu.

ZIŅO: Guntis Bašķis, izpilddirektora vietnieks

 

3. Par kravas pašizgāzēja GAZ-3507 norakstīšanu.

ZIŅO: Guntis Bašķis, izpilddirektora vietnieks

 

4. Par Vieglās pasažieru automašīnas Mazda 323 norakstīšanu.

ZIŅO: Guntis Bašķis, izpilddirektora vietnieks

 

5. Par vieglās pasažieru automašīnas Opel Vectra Carava norakstīšanu.

ZIŅO: Guntis Bašķis, izpilddirektora vietnieks

 

6. Par Nolikuma Nr.__ “Ideju konkurss “Valkas pilsētas noformējums”” apstiprināšanu.

ZIŅO: Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7. Par noteikumu Nr._ “Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4 “Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi”” apstiprināšanu.

ZIŅO: Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

 

8. Par ūdens un kanalizācijas pievadu pieslēguma kārtību pie jaunā centralizētā ūdenssaimniecības tīkla Valkas pilsētā.

ZIŅO: Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

9. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.