05.01.2018
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (8.01.2018.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 8.janvārī pulksten 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība:

1. Dzīvojamās mājas Valkā, Kūru ielā 9 iedzīvotāju iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

2. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “ROZI”.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

3. Par nojumes uzstādīšanu autobusa pieturā.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

4. Par J.G. iesniegumu par zemes gabala Kārķu pagastā “Jāņkalni” nomas līguma pārjaunošanu un nomājamās teritorijas platības samazināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

5. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.