11.05.2018
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (14.05.2018.)

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 14.maijā, plkst. 14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība :

1. Par SIA “Vidusceļš” iesniegumu par zemes lietošanas mērķim piekrītošās platības apstrīdēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

2. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.