10.08.2018
Saimniecisko lietu komitejas sēdes darba kārtība (13.08.2018.)

Komiteja notiks 2018.gada 13.augustā, plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

 

1. Valkas novada iedzīvotāja iesniegums par telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2. Par autobusu pieturvietas “Brīdaga” aprīkošanu ar nojumi.

Ziņo – Jānis Lapsa, Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

 

3.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.