15.05.2020
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (18.05.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 18.maijā plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē un ZOOM platformā.

 

Darba kārtība :

1.   ***, ***, *** iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

2.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.