15.03.2019
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (18.03.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 18.martā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1. Par gājēju pārejas izveidošanu Kalna ielā, Valkā.

ZIŅO – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

 

2. Par Valkas novada domes 2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumus Nr.20 “Par inženierkomunikāciju aizsardzību Valkas novadā” (VARAM atzinums par noteikumu atcelšanu un turpmāko rīcību rakšanas atļauju tiesiskajam regulējumam Valkas novadā).

ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.