15.02.2019
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (18.02.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 18.februārī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par Valkas novada iedzīvotāju iesniegumu par braukšanas aizliegumu pa aizsalušajām ūdenstilpnēm Valkas novada teritorijā.

ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2.   Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes vadītāja iesnieguma izskatīšana.

ZIŅO - Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

3.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.