14.09.2018
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (17.08.2018)

Sēde sasaukta 17.augustā plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par jaukta preču tirgus statusa pārreģistrāciju.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2.   Par ātruma ierobežojumiem Valkas pilsētā.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

 

3.   Par kanalizācijas sistēmas sakārtošanu Merķeļa ielā 17, Valkā.

Ziņo – Gundars Avotiņš, Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs

 

4.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.