14.10.2020
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (15.10.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 15.oktobrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2.   Par Valkas mežaparka publiskās apspriešanas rezultātiem.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.