12.11.2019
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (13.11.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 13. novembrī plkst. 11.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par ceļa stāvokli Ceriņu ielā, Valkā.

ZIŅO – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

2.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.