08.07.2019
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (08.07.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 8. jūlijā plkst. 10.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība:

1. Par gājēju pārejas ierīkošanu un ceļa zīmes uzstādīšanu Domes bulvārī 3, Valkā.

ZIŅO – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

 

2. Par ātruma ierobežojuma zīmes uzstādīšanu no Līvu ielas līdz Pumpura un Apvienības ielas krustojumam, Valkā.

ZIŅO – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

 

3. Par ātruma ierobežojuma zīmes uzstādīšanu un ielas seguma labošanu Savienības ielā, Valkā.

ZIŅO – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks

 

4. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.