14.05.2022
Saimniecisko lietu komiteja (16.05.2022.)

2022.gada 16.maijā

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.     Par jaunas Autoparka pārvaldības sistēmas uzstādīšanu

Ziņo – Aigars Roga, Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs

 

2.     Par jaunas amata vietas izveidošanu Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā

Ziņo – Aigars Roga, Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs

 

3.     Par apauguma novākšanu, izzāģēšanu nemeža zemēs

Ziņo – Andris Zunte, Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas vadītājs

 

4.     Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas  finanšu analītiķis

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.