28.06.2013
Valkas novada attīstības dokumentu izstrāde turpinās

Vakar, 26.jūnijā Valkas novada domes sēžu zālītē notika otrā Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādes un Valkas novada attīstības programmas grozījumu izstrādes darba sanāksme.

Sanāksmes sākumā tika sniegta vispārīga informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas grozījumu izstrādes gaitu un iedzīvotāju ieteikumiem. Pēc tam kopīgā diskusijā tika spriests par plānotajiem stratēģiskajiem virzieniem, vīzijas aktualizēšanu, novada specializāciju un novadā plānotajiem projektiem laikā no 2013. – 2020.gadam.

Ar informāciju par attīstības programmas Rīcības plānu (plānotie projekti 2013. – 2020.gadā), saņemtajiem ieteikumiem, kā arī grafiski attēlotiem stratēģiskiem virzieniem var iepazīties Valkas novada mājas lapā www.valka.lv, sadaļā pašvaldība/sabiedrības līdzdalība.

Paldies visiem sanāksmes dalībniekiem, kuri piedalījās un sniedza ierosinājumus novada attīstības dokumentu izstrādē.

               Aicinām visus, kuriem ir idejas vai vēlme iesaistīties Valkas novada domes attīstības dokumentu izstrādē sūtīt ieteikumus uz e-pasta adresi gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv, lasma[punkts]engere[uz]valka[punkts]lv vai pa pastu  uz Valkas novada domi, Semināra ielā 9, Valkā, kā arī priecāsimies uzklausīt Jūsu ieteikumus klātienē Attīstības un plānošanas nodaļā, Semināra ielā 9.

Saņemtie ieteikumi

Projekti

 

Gunta Smane
Attīstības un plānošanas
Nodaļas vadītāja
t.26463408, 64707478

Valkas novada attīstības dokumentu izstrāde turpinās
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.