10.04.2017
Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība

  

Projekta nosaukums, Nr.

„Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”

(“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”)

Nr. Est-Lat 51

Fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Programma

INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības

programma 2014 – 2020

Projekta īstenošanas laiks

2017.gada 1.aprīlis līdz 2020.gada 31.marts

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā.

Projekta uzdevumi

1)         Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā.

2)         Veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem.

3)         Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā.

Projekta partneri

Vadošais partneris: Valkas novada dome

Projekta partneris: Valgas pilsētas valde

Projekta kopējās izmaksas

3 529 411,76 EUR

Programmas finansējums

2 999 999,98 EUR (85% no kopējām attiecināmām izmaksām)

Valkas novadam domes budžets projektā

1 771 737,29 EUR

Valsts budžeta finansējums

88 586,86 EUR (5% no kopējām attiecināmām izmaksām)

Valkas novada domes līdzfinansējums

177 173,74 EUR

Noslēgti līgumi par darbu

veikšanu

Būvprojekta izstrādāšana: In Project Studio Barcelona, SPC (reģ. No. J66866781), līguma summa 126 100,00 EUR.

Projekta koordinators,

kontaktinformācija

 

Jana Putniņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

Tālr.: 64722250

e-pasts: jana[punkts]putnina[uz]valka[punkts]lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.