2021.gada 1.jūnija sēdē Ministru kabinets piešķīra valsts budžeta finansējumu Valkas novada domes investīciju projektam “Ausekļa ielas pārbūve infrastruktūras pieejamības uzlabošanai Valkas pilsētā”, kas tika iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā augstas gatavības pašvaldību ...

02.06.2021

Ikviens aicināts aktīvi pavadīt tuvojošos vasaru un iesaistīties avotu pētīšanā, tā palīdzot zinātniskajām un valsts institūcijām apkopot jaunu informāciju par avotiem Gaujas un Salacas upju baseinu apgabalos – to skaitu un ūdens kvalitāti.   Šobrīd nav pieejams precīzs Latvijā dabā sastopamo avotu ...

31.05.2021

Latvijas reģionos, ieguldot 68 miljonus eiro, no jauna izveidoti un atjaunoti teju 60 kultūras un dabas mantojuma objekti – muižas, pilis, baznīcas, katedrāles, muzeji, dabas takas, dārzi, estrādes, torņi, tilti, promenādes, pludmales un citi objekti. Epidemioloģiski drošā veidā aicinot Latvijas iedzīvotājus apmeklēt jaunos ...

31.05.2021

  Ceturtdien, 27. maija Valkas novada domes sēdē tika apstiprināti izsoles rezultāti nomas tiesībām uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valkā.   Investīciju objekta “Ražošanas ēka un teritorija “Ķieģeļceplis”, Valkā”, nomas tiesības ...

28.05.2021

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros jūnija mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.18:00, Vijciema ...

27.05.2021

  J.Cimzes Valkas Mūzikas skola soli pa solim virzās uz priekšu savā attīstībā. Tiek sagatavoti un iesniegti projekti papildus finanšu iegūšanai jaunu, kvalitatīvu instrumentu iegādei un muzikāliem pasākumiem. Šogad paralēli mācībām piedalījāmies novada realizētā projekta kultūras programmā, kur ...

27.05.2021

2021. gada 25. maijā tika parakstīts līgums starp biedrību “Atbalsts Valkai” un Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Ģimenēm draudzīga vide Valkas novadā – mūsu kopīgais mērķis!” ieviešanu. Projekta kopējais finansējumu 14671,59 EUR.   Uzsākot pirmās projekta aktivitātes ģimenes ...

25.05.2021

Noslēdzoties Vidzemes plānošanas reģiona un Latvijas Lauku foruma organizētajai akcijai “Meklējam kaimiņu, kurš iedvesmo!”, saņemti 39 pieteikumi. Kopumā pieteikti 32 jaunienācēji, kas pārcēlušies uz dzīvi Vidzemes laukos ne senāk kā pirms septiņiem gadiem (daži no jaunienācējiem pieteikti vairākas ...

21.05.2021

  2021. gada 20. maijā Kārķos, tika atklāta jaunuzbūvētā ražošanas ēka “Zaļkalni”. Ražošanas teritorija ir nodota arī ekspluatācijā un teritorijā uzņēmējdarbību uzsāk SIA “WEGA”, kas ieguva nomas tiesības uz šo teritoriju. SIA “WEGA” specializējas mēbeļu ražošanā ...

21.05.2021

2021. gada 20. maijā ir uzsākti būvniecības darbi Valkas novada domes projekta “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošanu (Nr. 3.3.1.0/20/I/016), kura ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju Valkas novada Kārķu pagastā daļā no zemes gabala "Līdumi" ...

20.05.2021

2020. gadā tika uzsākta projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” (Nr. EKII-3/2) īstenošana. Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Valkas pilsētā, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, modernizējot ...

18.05.2021

  2021. gada 28. aprīlī Būvniecības valsts kontroles birojs oficiāli pieņēma ekspluatācijā jaunizbūvētā Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra Valkas pilsētas daļu. Valgas pilsētas daļa pieņemta ekspluatācijā 2021. gada 3. februārī. Līdz ar to noslēgusies viena no INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas ...

18.05.2021

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros maija mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst.18:00, Vijciema ...

17.05.2021

  2021. gada janvārī Valkas novada dome uzsāka projekta “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošanu (Nr. 3.3.1.0/20/I/016), kura ietvaros paredzēts izveidot ražošanas teritoriju Valkas novada Kārķu pagastā daļā no zemes gabala "Līdumi" (kadastra numurs ...

06.05.2021

  Ceturtdien, 6. maijā, Valkas novada domes vadība un speciālisti, kopīgi ar Sociālo dienestu, tikās ar "Valmieras SOS Bērnu ciemats" pārstāvjiem, lai pārrunātu nākotnes sadarbību par ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi Valkā, Cimzes ielā 2.   “Plānots, ka Valkas novada dome ar deleģēšanas ...

06.05.2021