Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Valkas komiteja kā svarīgāko plānoto rezultātu uzskata praksē iegūto iemaņu pielietošanu savā darbā un spēju tās nodot tālāk kolēģiem, motivētu un pašpārliecinātu darbinieku aktīvu iesaistīšanos darba plānošanas procesā, izsakot priekšlikumus darba jomas kvalitatīvai ...

16.10.2012

Valkas novada Sociālais dienests ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”. Projektā darbojas arī citas Vidzemes reģiona pašvaldības – Cēsu, Mazsalacas, Smiltenes, Jaunpiebalgas un Beverīnas novadi, kā arī Valmieras pilsēta.   Viena ...

28.09.2012

No 24.– 25.septembrim, Konvejā, Ziemeļvelsā (Conwy, UK) notiks pirmais projekta CHARTS pieredzes apmaiņas seminārs „Klimata pārmaiņas”, ko rīko Velsas valdības asambleja. Seminārā piedalīsies Alojas Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Timermane, Gulbenes Tūrisma informācijas centra speciāliste Laura Lulle, ...

21.09.2012

Šovasar Valkas novada dome veiksmīgi noslēdza savu dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā „Izglītības iestāžu informatizācija”. Četrām Valkas novada skolām ir piegādāta jauna datortehnika un attīstīti lokālie tīkli.   Ērģemes pamatskola saņēma 1 stacionāro un 2 portatīvos datorus, ...

13.09.2012

Valkas novada dome 2012.gada 30.augustā apstiprināja „Bērzu ezera (Bērzezera) zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus” un „Zāģezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”. Noteikumi tika izstrādāti Zivju fonda atbalstītā Valkas novada domes projekta „Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde ...

31.08.2012

Š.g. 2. augustā SIA „Valkas Namsaimnieks” noslēdza līgumus būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai centralizētās siltumapgādes siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā. Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros tiks izbūvēts siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ...

07.08.2012

Pirmdien, 30.jūlijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/003 ietvaros notika pirmā darba ...

31.07.2012

Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs 2012.gada 20.jūlijā parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija ...

24.07.2012

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēta jauna ielu apgaismojuma izbūve gandrīz visā Valkas pilsētā, nomainot vecās un neekonomiskās dzīvsudraba un kvēlspuldzes, kā arī ...

18.07.2012

http://www.estlatrus.eu/ http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm     No 22.jūnija līdz 1.oktobrim vairākās Valkas pilsētas kultūras nama telpās – pelēkajā un mazajā zālē, kā arī 2.stāva foajē (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) apskatāma Gatčinas pilsētas (Krievija) mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Bērnu ...

11.07.2012

Pateicoties Latvijas Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” un Valkas novada domes finansiālajam atbalstam, ir tapusi Valkas apkārtnes militārā mantojuma karte. Projektu ieviesuši Valkas jaunieši – Ilze Gaile, Edgars Gaile un Ernests Lībietis. Kartes maketu sagatavojuši „Karšu ...

05.07.2012

Šodien tiek nodots ekspluatācijā Rīgas – Zemgales ielu krustojums un ar šīs aktivitātes pabeigšanu ir noslēgusies ERAF projekta ''Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā''  ieviešana.   Valkas novada dome 2010.gada 23.februārī parakstīja vienošanos ar Satiksmes ministriju ...

29.06.2012

15.jūnijā tika nodoti ekspluatācijā izbūvētie un rekonstruētie ūdenssaimniecības elementi Kārķu ciemā. Būvdarbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (id.Nr. 3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/026/010) ietvaros, īstenojot ...

27.06.2012

Valkas novada dome, sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi, no š.g. 1.marta īsteno projektu „Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School „Walk”). Tā ietvaros Valkas Mākslas skolā plānots ieviest mākslas izglītības programmas igauņu valodā, izstrādāt jaunu ...

16.05.2012

http://www.estlatrus.eu/ http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm       Piektdien, 22.jūnijā pulksten 10.00 vairākās Valkas pilsētas kultūras nama telpās – pelēkajā un mazajā zālē, kā arī 2.stāva foajē (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) atklās Gatčinas pilsētas (Krievija) mākslas skolas audzēkņu darbu ...

20.06.2012