Valkas novada dome īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities).   Iznākusi projekta otrā ziņu lapa ...

31.10.2017

2014. - 2020. gada plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros Latvijai izvirzīti deviņi savstarpēji saistīti un integrētas ES fondu ieguldījumu prioritārie virzieni un šīs programmas atbildīgā iestāde ir Izglītības un zinātnes ministrija. Valkas novada dome ir sadarbības ...

19.10.2017

Divpusējās sadarbības fonds Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Pieredzes apmaiņas vizīte Bodo pašvaldībā Norvēģijā par klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi un pasākumu īstenošanu vietējā līmenī” ietvaros ...

05.10.2017

Igaunijas-Latvijas programma š.g. 5. oktobrī Tartu, Igaunijā atklās 3.projektu konkursu, kura ietvaros sadarbības projektus kopīga produkta vai pakalpojuma izveidošanai aicināti iesniegt mazie un vidējie uzņēmumi no Latvijas un Igaunijas. Šajā konkursā kopīgu projektu īstenošanai ir plānots piešķirt ...

28.09.2017

Darba devēj!   Esiet laipni aicināts piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda, Valkas novada domes un Valgas pilsētas domes īstenotā pārrobežu sadarbības programmas “INTERREG Estonia-Latvia” projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības ...

22.09.2017

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros, 2017.gada aprīlī tika uzsāktas vairākas aktivitātes un 2017.gada oktobra mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:   Visvairāk dalībnieku ir iesaistījušies ...

21.09.2017

Biedrība “Latvijas – Igaunijas institūts” piedalās Valkas novada domes izstrādātā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”, id.Nr.9.2.4.2./16/I/035 “Izglītojoša lekcija un ekspreskonsultācijas “Sirds slimības un to ietekmējošie faktori” ...

13.09.2017

Reliģiskās organizācijas “Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts draudzes iesniegtais projekts “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” LEADER programmā.   Projekts tiks īstenots Eiropas ...

06.09.2017

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola 2017.gada jūlija mēnesī īstenoja projektu “Jaunu mūzikas instrumentu iegāde J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai”.   Projekta laikā tika iegādātas četras jaunas Sandner vijoles. Projekts tika īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas ...

05.09.2017

Sākot no 2017.gada 7.augusta Valkā 2x nedēļā darba dienu vakaros plkst. 18:15 (pirmdienās un ceturtdienās) Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā”, id.Nr.9.2.4.2./16/I/035, pakalpojuma “Fiziskas aktivitātes ...

17.08.2017

  Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros tika ierīkota atpūtas vieta un izveidota novietne sliežu riteņiem vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijā. Atpūtas vietu un novietni izgatavoja uzņēmums SIA “MJ Eirobūve”.   Projekta ietvaros plānotas ...

09.08.2017

Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2016.gadā tika atjaunots Parka ielas segums 330m garumā no A3 apvedceļa (2.kārta).   Kopējās izmaksas Parka ielas atjaunošanai (2.kārta) sastādīja 121 262,23 EUR, t.sk., attiecināmās ...

03.08.2017

12. augustā pulksten 18.30 visi aicināti uz vienu no Kārķu pagasta svētku aktivitātēm – tirgus laukuma, Tradīciju salas un atpūtas zonas atklāšanu. Lai iemēģinātu tirgus vietu, darbosies vakara tirdziņš ar mājražotāju labumiem, lai izjustu Tradīciju salas noskaņu, ikvienam būs iespēja baudīt “piena upi ...

02.08.2017

Valkas novada dome ir uzsākusi INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 līdzfinansētā  projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” (“Valka – Valga mobility”, identifikācijas Nr.Est – Lat 40) ieviešanu. Projekta ...

01.08.2017

Biedrības “Turnava” projekts “Ērģemes pagasta sporta infrastruktūras labiekārtošana” jau kādu laiku tika īstenots, un šobrīd būvniecības darbi ir pabeigti, ir izveidots skrejceļš (88m x 3m) un ieskrējiena zona (25m x 1,5m) ar sintētisko sporta segumu, iekārtota tāllēkšanas bedre (10m ...

18.07.2017