01.08.2019
Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība uzsāk LEADER projekta īstenošanu par tautas tērpu iegādi Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem

2019. gada jūnijā Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība saņēma Lauku atbalsts dienesta lēmumu par projekta “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” (Nr.19-09-AL12-A019.2203-000005) apstiprināšanu un uzsāka tā īstenošanu. Projekta mērķis ir iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem, lai pilnveidotu bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

 

Projekta ietvaros plānots atjaunot 3 pašdarbības deju kolektīvu tautas tērpus:

  • TDK "Vainadziņš" 1.-2.klašu grupai (10 meitenēm un 10 puišiem) – meiteņu vasaras varianta tautiskās kreklkleitas un lakatiņi, puišu vasaras varianta tautiskie krekli, pusbikses un lakatiņi, meiteņu sienamie vainagi (pārpieris);
  • TDK "Vainadziņš" 3.-4.klašu grupai (10 meitenēm un 10 puišiem) – meiteņu vasaras varianta tautiskās kreklkleitas un lakatiņi, puišu vasaras varianta tautiskie krekli, pusbikses un lakatiņi, meiteņu tautiskie ņieburi, brunči, jostas, sienamie vainagi (pārpieris) un pusgarās zeķes, puišu tautiskās vestes, pusbikses un pusgarās zeķes;
  • TDK "Vendīgs" (10 meitām) – meitu krekli, brunči, kaspīnes, ņieburi, pusgarās zeķes un pastalas.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 7 569,11 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 6 812,20 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 756,91 EUR.

 

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E–pasts: jana.putnina@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.