20.06.2018
Uzņēmēju brokastis Valkā

 

Šodien, 2018.gada 20.jūnijā bistro “Jumis” zālītē notika ceturtās kopīgās Uzņēmēju brokastis ar devīzi „Lai robežpilsētā būtu labi dzīvot“ uz kurām bija aicināti un piedalījās Valkas un Valgas  uzņēmēji, nodarbinātības valsts aģentūru speciālisti, pašvaldību vadītāji un projektu speciālisti.

 

Pasākuma dalībnieki tika informēti par Igaunijas – Latvijas programmas projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācija un nodarbinātības veicināšana“ ietvaros paredzēto aktivitāšu ieviešanas gaitu. Projekta ietvaros ir izdoti trīs laikraksta “Darbs Valgā – Valkā” numuri un nākošais informatīvā laikraksta numurs pie iedzīvotājiem nonāks šī gada augusta mēnesī. Laikraksts tiek izdots latviešu – krievu un igauņu – krievu valodās un ar pasta starpniecību tas nonāk pie visiem Valkas un Valgas pašvaldību iedzīvotājiem. Projekta ietvaros ir notikušas arī divas Uzņēmēju sporta dienas, pieredzes apmaiņas vizīte Valkas un Valgas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem uz Pērnavu, divi Livonijas darba tirgi (2017.gada 27.septembrī Valkā un 2018.gada 19.aprīlī Valgā), informatīvi semināri par nodokļiem un uzņēmējiem citām aktuālām tēmām Nodarbinātības valsts aģentūrā.

 

Brokastu laikā, tika pārrunāta uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu investīciju projektu ieviešanas gaita Valkas novadā un Valgas pašvaldībā.

 

Projektā „Pārrobežu darba tirgus integrācija un nodarbinātības veicināšana“ ir plānotas vēl četras Uzņēmēju brokastis (pārmaiņus Valkā un Valgā), lai kopīgi turpinātu diskutēt kā attīstīt mūsu pašvaldības, lai šeit būtu laba dzīvošana, strādāšana un nodrošināta ilgtspējīga uzņēmējdarbība.

 

Uzņēmēju brokastis tiek līdzfinansētas no INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas projekta „Pārrobežu darba tirgus integrācija un nodarbinātības veicināšana“, EstLat-40.

 

Paldies visiem uzņēmējiem par dalību!

 

 

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas

vadītāja

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.