05.07.2018
Realizēts projekts "Izšūšanas mašīnas rāmju un piederumu iegāde saimnieciskās darbības izšūšanas pakalpojumu attīstības jomā"

Saimnieciskās darbības veicēja, tautas daiļamata meistare Anita Kozlovska ir realizējusi Lauku atbalsta dienestā iesniegto  projektu “Izšūšanas mašīnas rāmju un piederumu iegāde saimnieciskās darbības izšūšanas pakalpojumu attīstības jomā” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība "Ziemeļgauja".

 

Projekta aktivitātes norisinājās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekts  īstenots no 2018. gada 20. aprīļa līdz 2018. gada 30. novembrim. Projekta mērķis bija piedāvāt jaunus pakalpojumus, iegādājoties jaunas un papildus iekārtas esošajām, nodrošināt saimnieciskās darbības daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un paaugstinot tās konkurētspēju un kvalitāti.

 

Projekta ietvaros iegādāts cepuru rāmju komplekts un tā rāmis, montāžas detaļas cilindru rāmim, cilindru rāmju komplekts, cilindru rāmis, izšūšanas rāmis 130mm x180mm, izšūšanas rāmis 40mm x 60mm, malu izšūšanas rāmja komplekts, apaļo rāmju komplekts, statīvs izšūšanas mašīnai, skavu rāmis, brīvās šūšanas komplekts, programmatūras atjauninājums, programmnodrošinājums.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 3766,73 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 2636,71 EUR jeb 70 % no attiecināmajām izmaksām un 1130,02 EUR ir saimnieciskās darbības veicējas nodrošinātais privātais finansējums.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.