24.07.2012
Projekts „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā”

Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs 2012.gada 20.jūlijā parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā”, projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/003 ieviešanu.

 

Projekta mērķis ir novada konkurētspējas paaugstināšana, veicot Valkas pilsētas ielu kvalitatīvu uzlabošanu, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā, uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos.

 

Projekta ietvaros plānots uzlabot ielu un ietvju segumus pilsētā esošām ielām, par kurām notiek regulāra satiksme uz vairākiem uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Projekta ietvaros ir plānots rekonstruēt Beverīnas ielu posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai (211,3 m) un Tālavas ielu posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai (365 m), un izbūvēt jaunu gājēju ietvi uz bērnudārzu „Pasaciņa” (396 m).

 

Kopējais plānotais finansējums ielu rekonstrukcijai ir415354,27 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas ir387052,87 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir328994,94 LVL, valsts -11611,59 LVL, Valkas novada domes līdzfinansējums ir46446,34 LVL. Būvdarbus veiks SIA "Limbažu ceļi", būvuzraudzību - SIA "PRO VIA", autoruzraudzību - SIA "Ceļu komforts". Projektu plānots uzsākt ieviest 2012.gada jūlijā un darbus veikt 6 mēnešu laikā.

 

 

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja m.t.26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.