10.07.2019
No hobija uz biznesu


 

2019.gada 3.jūlijā Valkas novada dome kā projekta vadošais partneris parakstīja Granta līgumu ar Valsts reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” līdzfinansēšanu.

 

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.

 

Projekta partneri ir 5 Latgales, 2 Vidzemes pašvaldības, 4 Pleskavas apgabala, 1 Ļeņingradas apgabala pašvaldība un 2 uzņēmējdarbības atbalstošas nevalstiskās organizācijas. Pozitīvi ir tas, ka visiem projektā iesaistītiem partneriem ir bijusi iepriekšēja sadarbība kopīgu pasākumu organizēšanā. Arī šajā projektā katrs partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes - semināra, kontaktbiržas vai Robežtirgus organizēšanā.

 

Projekta finansējuma saņēmēji: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes, Apes un Valkas novada pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.

 

Projekta kopējais finansējums ir 250 000 EUR, tai skaitā Latvijas – Krievijas PSP līdzfinansējums 225 000 EUR. Valkas novada domes kopējais projekta budžets ir 19555,56 EUR, tai skaitā programmas līdzfinansējums ir 90% vai 17600 EUR.

 

Valkas novada dome ir atbildīga par viena pārrobežu tirgus  organizēšanu (projekta laikā būs 4, tai skaitā 2 Latvijā un 2 Krievijā), kā arī līdzdarbosies citu projekta pasākumu organizēšanā. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Valkas novada mājražotājiem un amatniekiem. Tirdziņu organizēšanai novada teritorijā, plānots uzlabot tirdzniecības vietu infrastruktūru, iegādājoties vienu pārvietojamo tirgus namiņu un piecas nojumes - teltis (1 - 3 m x 6 m un 4 - 3 m x 3 m).

 

Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā, sākot ar šī gada 1.jūliju.

 

 

Gunta Smane

Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītāja

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valkas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.