19.07.2019
LAD apstiprina biedrības “Sporta klubs “Petanks Ērģeme”” projekta iesniegumu

Biedrība “Sporta klubs “Petanks Ērģeme”” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” LEADER programmā.

 

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Projekts tiks īstenots no 2019. gada 28. jūnija līdz 2019. gada 31. oktobrim. Projektu plānots realizēt Ērģemes pag., “Ērģemes veikals”, kur atrodas iekštelpu petanka sporta centrs. Projekta ietvaros plānots nomainīt esošos logus un durvis pirmā stāva telpām. Veikt kosmētisko remontu un salabot jumta segumu ēkas daļai, zem kuras atrodas petanka laukumi. Papildus ir plānots uzstādīt infrasarkano staru sildītāju, lai varētu apsildīt iepriekš minēto telpu.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 29126,55 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 26213,89 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 2912,66 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

 

Informāciju sagatavoja: sporta klubs “Petanks Ērģeme”

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.