03.08.2018
Īstenots projekts “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem”

Līdz ar augusta iestāšanos, noslēgušies darbi pie Valkas novada domes iesniegtā projekta “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem” LEADER programmā īstenošanas.  Projektu apstiprināšanai virzījusi biedrība "No Salacas līdz Rūjai".

 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Projekts īstenots no 2018. gada 5. aprīļa līdz 2018. gada 3. augustam. Projekta mērķis bija iegādāties tautas tērpa komplektus Kārķu tautas nama deju kolektīviem “Medneši” un “Lustiņdancis”, lai pilnveidotu vidējās paaudzes un senioru kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.

 

Projekta īstenošanas laikā iegādāti 10 sievu un 10 vīru tautas tērpu komplekti Kārķu tautas nama deju kolektīvam “Medneši”, kā arī 10 sievu un 10 vīru tautas tērpu komplekti deju kolektīvam “Lustiņdancis”.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 15 931,20 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 13 500,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un 2431,20 EUR ir Valkas novada domes nodrošinātais līdzfinansējums.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Kristīne Juhņeviča

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.