07.08.2019
Biedrība “Vijmalieši” uzsāk LEADER projekta īstenošanu par hokeja formu iegādi un āra trenažieru laukuma ierīkošanu

2019. gada jūnijā biedrība “Vijmalieši” saņēma Lauku atbalsts dienesta lēmumu par projekta “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000008) apstiprināšanu un uzsāka tā īstenošanu. Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, ierīkojot komfortablu, drošu, atraktīvu un ergonomiskas konstrukcijas āra trenažieru laukumu Valkas novada Vijciema pagasta sākumskolas teritorijā un iegādājoties hokeja sporta formas hokeja komandai "Vijciems", kurā spēlē spēlētāji ne tikai no Vijciema pagasta, bet arī no visa Valkas novada.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 11337,70 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10203,93 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 1133,77 EUR.

 

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E-pasts: jana.putnina@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.