19.04.2022
Aicinām balsot par kultūras projektiem Valkas novadā
 
Vidzemes plānošanas reģions aicina līdz 24. aprīlim izteikt savu atbalstu labākajiem konkursam „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2022” (VKP 2022) iesniegtajiem projektiem. Konsultēšanās ar sabiedrību notiek, lai noskaidrotu, kuras kultūras projektu ieceres pēc vidzemnieku ieskatiem ir atbalstāmas. Par balsojuma rezultātiem tiks informēta sabiedrība un VKP 2022 ekspertu komisija.
 
Balsošana noris vietnē balso.vidzeme.lv, kur ikviens interesents var iepazīties ar visiem šogad konkursam iesniegtajiem kultūras projektu aprakstiem. Autorizējoties vietnē ar Latvija.lv, katrs tiek aicināts novērtēt kultūras projektu ieceres un balsot par trim labākajiem projektiem, par katru no tiem vienu reizi. Balsot var ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš uzskata sevi par vidzemnieku un ir sasniedzis 16 gadu vecumu.
 
 
No Valkas novada iesniegti 4 projekti:
 
Viduslaiku elpa Ērģemes pilsdrupās

Iesniegtā projekta "Viduslaiku elpa Ērģemes pilsdrupās" plāns ir atdzīvināt dzīvās senatnes elpu, viduslaiku garu un paražas, radīt jaunu nebijušu kultūrvēsturisku retrospektīvu notikumu.

 

Ērģemes pilsdrupas, valsts nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis, ir īpaša vieta Valkas novadā, kas  celta 14- 16 gs kā Livonijas ordeņa pils.

 

Pirmo reizi pēc vairākiem  klusuma gadiem  pils pagalmā  tiks veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un tā izziņas process, izmantojot dzīvās vēstures metodi- teorētiskas zināšanas un praktiskas aktivitātes/radošas darbnīcas par viduslaiku dzīves bruņinieku darbībām, virtuvi, paražām, notikumiem, klausīties  tā laika mūzikas atskaņojumu no daļēji atjaunotā pils torņa u.c.

 

Plānoti  stāstījumi/ aktivitāšu darbnīcas bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kuru īstenošanā iesaistīsies pils pārvaldnieks un dzīvās vēstures programmas  izveidotājs Uģis Urtāns, Vēstures izpētes un rekonstrukciju klubs "Rodenpoys", "latvju saimniece"-  Ilze Briede, Valkas muzeja un mākslas skolas  darbinieki, mūziķi u.c.

 

Plānotā mērķauditorija- Latvijas un Dienvidigaunijas dažādas sabiedrības vecuma un interešu grupas.

 

Projekta īstenošanu 2022.gada 30.jūlijā projekta komanda ir iecerējusi kā ikgadēju jaunu tradīciju kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma popularizēšanā nākamajos gados jūlija pēdējā sestdienā.

 

Galvenais projekta īstenošanas ilgtermiņā rezultāts- ir atdzīvināta viduslaiku elpa pils pagalmā- radīts jauns kultūrvēsturisks notikums par vēsturisko vērtību pārmantojamību, izpratni, vienlaicīgi aktualizējot vēsturiskā objekta publicitāti.

 

Projekta budžets ir 7270 EUR, no VKP prasītais- 2070 EUR, t.i. 28,47 % no visām izmaksām.

 

Projekta mērķis:

Projekta "Viduslaiku elpa Ērģemes pilsdrupās" mērķis-  radīt jaunu, aizraujošu nebijušu kultūrvēsturisku retrospektīvu notikumu Valkas novadā par vēsturisko vērtību pārmantojamību, tā veicinot sabiedrības izglītošanu, zināšanu pārmantojamību ar stāstījumiem, amatu prasmēm, praktiskām nodarbēm, kas veidotos kā ikgadēja tradīcija, tā saglabājot Vidzemes kultūrvēsturisko  vietu tās saglabāšanai un izmantošanai vēstures/kultūras izziņas tūrismā.

 
 
Foto autors: Kristīne Ganiņa (fotokolāža)
 
 
No klasikas līdz avangardam

Projekta “NO KLASIKAS LĪDZ AVANGARDAM” ietvaros Valkā, laikā no 2022. gada 4. līdz 7. augustam iecerēts organizēt Starptautisko laikmetīgā teātra festivālu “Tālvils 2022”, kas tiek rīkots reizi divos gados un notiks jau 14. reizi, šogad ar devīzi- No klasikas līdz avangardam!

 

Valkas novada dome ar šo projektu realizē Valkas novada domes 2017.gada  23. februārī apstiprinātās programmas  “Valkas novada kultūras attīstības programma 2016.- 2022.gadam” vienu no stratēģiskiem mērķiem- veidot Valkas pilsētu un novadu par interdisciplināru pasākumu un festivālu norises vietu nacionālā un starptautiskā līmenī. Profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemes pierobežas reģionā - teātra izrādes, mākslas izstādes, radošā sadarbība ar profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu Vidzemes reģionā, tajā ietverot starptautiskas laikmetīga teātra izrādes, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.

 

Starptautiskais laikmetīgā teātru festivāls “Tālvils 2022” laika gaitā ir kļuvis par visvairāk apmeklēto teātra izrāžu platformām Vidzemē, kas ir pamatots pierādījums tam, ka Vidzemes pierobežas pilsētā Valkā šāds starptautisks teātru mākslas notikums ir nepieciešams un kvalitatīvi realizējams.

 

Profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemes pierobežas reģionā - teātra izrādes, mākslas izstādes, radošā sadarbība ar profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu Vidzemes reģionā, tajā ietverot starptautiskas laikmetīga teātra izrādes, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.

 

Šī gada festivāla programmā festivāla rīkotāji piedāvās:7 dažāda žanra izrādes un 2 meistarklases.

 

Projekta mērķis:

Projekta „No klasikas līdz avangardam” mērķis ir starptautiskās laikmetīgās teātra mākslas popularizēšana Vidzemē un Vidzemes pierobežas reģionā, ar to sekmējot profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamību Vidzemē. Sekmēt mūsdienu laikmetīgās teātra mākslas daudzveidīgo iestudējumu izplatību, pieejamību  Vidzemē un Vidzemes pierobežas reģionā;

 

2022. gadā paplašinot festivāla programmu, palielināt teātra izrāžu apmeklējumu par 10%. 

 

Vidzemes pierobežas reģionam kļūt par visvairāk apmeklētāko pasaules  laikmetīgā teātra vietu Latvijā

 
 
Foto autors: Evgenijs Venins
 
 
Svētki "Ielīcās"
 

Atvērt etnogrāfiskās sētas „Ielīcas” durvis izzinošam, pozitīvam, interesantam pasākumam un vienlaikus dot iespēju viesiem redzēt unikālu zemnieku sētu, kura atspoguļo 300-400 gadu ilgu latviešu tautas celtniecības attīstības periodu.

 

Atvest Goda teātra izrādi “Bļitka” uz Vidzemi, kas ir asprātīgs priekšnesums Liepājas aktieru Egona Dombrovska un Kaspara Goda izpildījumā, kurā patīkami un viegli pavadīt laiku, uzjautrinoties par mūžīgās tēmas “sievietes no Venēras, vīrieši no Marsa” latviešu versiju.

 

Atvest TDA “Dancis” dejotājus ar kolektīva klasiskajām vērtībām un jaunradi. Vietā, kur tika filmēta spēlfilma “Pūt vējiņi!”, ļaut noskatīties un tādejādi godināt aktierus caur spēlfilmas “Pūt vējiņi. Arheloģija” noskatīšanos rijā.

 

Laikā, kad cilvēki alkst pēc pozitīvām emocijām, vēlamies sarīkot svētkus, lai šajā dienā jebkurš interesents varētu pavadīt vienu skaistu dienu vienā no Latvijas skaistākajām vietām. Caur teātra izrādi, dejas mākslu, novada amatnieku bagātībām, saimnieces stāstu par māju pagātni, kino mākslas izrādīšanu, godinātu kultūrvēsturisko etnogrāfisko sētu “Ielīcas”.

 

Lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem dotu šo smieklu, jautrības, joku un sildoša teātra prieka sajūtu.

 

Svētkos „Ielīcās” tiek gaidīti tuvi un tāli apkaimes viesi.

 

Projekta mērķis:

Organizējot svētkus etnogrāfiskajā sētā „Ielīcas” 20.08.2022., palīdzēsim uzturēt un saglabāt Latvijas kultūru turpmākām paaudzēm, veicinot dažādību kultūras pasākumu norisēs Vidzemē.

 

Goda teātra brīvdabas izrāde „Bļitka”.

 

TDA „Dancis” deju priekšnesums „Ielīcu” sētas pagalmā.

 

Plānotais viesu skaits 200.

 

 
Foto autors: Baiba Pedraudze
 
 
Audiogida un informatīvā stenda izveide "Ielīcās"
 

Etnogrāfiskā sēta "Ielīcas" ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un Latviskā mantojuma zīmes īpašniece.

 

Objektu apmeklē pietiekami liels skaits interesentu - skolēnu, tūristu grupu, individuālo ceļotāju un pārgājienu gājēju. Ņemot vērā, ka "Ielīcās" patstāvīgi uz vietas neatrodas kāds no saimniekiem, viesiem uz vietas tiek liegta iespēja sasaistīt internetā atrodamo informāciju ar sētā esošajām ēkām un to izvietojumu. Esot attālināti, nevaram nodrošināt iespēju papildus uzzināt par unikālās sētās vēsturi, latviešu tautas celtniecības aspektiem un interesantiem faktiem, kas šeit notikuši.

 

Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt informatīvu stendu, kas kvalitatīvi iederēsies objektā un vienlaicīgi, ejot līdzi tehnoloģiju attīstībai - nodrošināt audiogida klātbūtni.

 

Realizējot šo projektu tiks veicināta unikālā kultūrvides un kultūras mantojuma saglabāšana caur sabiedrības informēšanu.

 

Projekta mērķis:

Etnogrāfiskajā sētā "Ielīcas" izveidot sabiedrībai pieejamu aprakstu - informatīvo stendu drukātā un audiogida formātā ar mērķi veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

 
 
 
Foto autors: Baiba Pedraudze
 
 
Aicinām atbalstīt Valkas novadnieku iesniegtos kultūras projektus, par tiem balsojot!
 
 
Līdz š.g. aprīļa beigām ekspertu komisija izvērtēs projektu pieteikumus un maija sākumā būs zināmi konkursa rezultāti. Programmas atbalstīto projektu saraksts tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv un vietnē balso.vidzeme.lv.
 

Jautājumiem: Lelde Ābele, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, tel. +371 29266757, lelde.abele@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi: Zane Kaķe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, zane.kake@vidzeme.lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.