31.07.2019
Precizējums par 31.07.2019. laikrakstā "Valkas Novada Vēstis" publicēto informāciju

Valkas novada dome precizē 31.07.2019. laikrakstā "Valkas Novada Vēstis" publicēto sarakstu "Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā" izņemot iespēju pieteikties uz zemes gabala Ērģemes pagastā, "Smiltnieki", kadastra apzīmējums 9452 008 0342, kopējā platība 1.02ha nomas tiesībām, jo Nekustamais īpašums tika izsolīts 17.07.2019.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.