19.02.2013
Plāno iespējamos tūrisma attīstības virzienus

Domājot par tuvojošos tūrisma sezonu, 18.februārī Valkas novada tūrisma uzņēmēji un Valkas novada domes speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai kopīgi apsekotu tūrisma apskates objektus, pārbaudītu to pieejamību tūristiem, apskatītu novada viesu namus un viens otru tuvāk iepazītu. Pasākuma mērķis: veicināt vienotas tūrisma informācijas apmaiņu, stiprināt savstarpējo komunikāciju starp tūrisma uzņēmējiem, apzināt trūkumus, kā arī apkopot ieteikumus un idejas tūrisma jomas uzlabošanai Valkas novadā.   

Brauciena laikā tika apceļota Valkas novada ziemeļu daļu un apskatīts viesu nams „Paegļi”, Valkas Novadpētniecības muzejs, Velgas Kriles memoriālā istaba, Lugažu muiža, Z/S „Kalnbundas”, Ērģemes pilsdrupas un pilskalns, Naglu dižvītols, Veckārķu pils, briežu dārzs „Jasmīni”, viesu nams „Kamenes”, Kārķu informācijas punkts, tautas nams, Kārķu baznīca un viesu nams „Ausmas”.

„Ir patiess prieks, ka Valkas novadā ir tik atraktīvi, dzīvespriecīgi, darbīgi un ļoti laipni cilvēki – gan tūrisma uzņēmēji, gan citu jomu pārstāvji, kuri tādā vai citādā veidā ir saistīti ar tūrisma attīstību. Runājot par tūrismu kā uzņēmējdarbību, varam secināt, ka ar tūrismu vien mūsu novadā lielu naudu pagaidām vēl nevar nopelnīt un praktiski visiem, kurus ekskursijas laikā apmeklējām, tūrisms ir drīzāk kā vaļasprieks. Pamatdarbs katram ir citā sfērā, ko iespējams apvienot. Pēc brauciena varu teikt, ka viens no mūsu novada saulainākajiem nostūriem noteikti ir Kārķu pagasts – ar sakārtoto vidi un gaišiem pagasta ļaudīm – Kārķu tūrisma informācijas punkta vadītāju Sandru Pilskalni, briežu dārza īpašnieku Edmundu Juškeviču, Kārķu baznīcas draudzes priekšnieku Ģirtu Kalniņu un tautas nama vadītāju Daci Pieči. Priecē tas, ka Ērģemes pagastā darbojas aktīvi cilvēki – pasākumu un dažādu nometņu organizatori, viesu nama īpašnieki – Ilze un Aldis Leicāni, kuri ar savu enerģiju un darboties gribu spēj aizraut arī citus. Valkas pagastā paguvām izbaudīt izbraucienus ar zirgiem pie sirsnīgās Laimas viņas sakoptajā saimniecībā „Kalnbundas”, paviesoties patiešām brīnišķīgajā Lugažu muižā, kur ik uz stūra var redzēt un sajust rosīgu un ieinteresētu cilvēku ieguldījumu, apmeklēt Velgas Kriles memoriālo istabu, kur jūtama īpaša mīlestība pret cienījamo dzejnieci. Tie visi ir mūsu tūrisma objekti un pieminētie emocionālie faktori nav mazsvarīgi arī tūristam. Gribu pateikties arī Dainim Jansonam, kurš labprāt piekrita doties līdzi ceļojumā, iemūžinot to fotogrāfijās un sniegt praktisko kursu pirtī iešanas mākslā, un tieši šo pieredzi perspektīvā varētu izmantot tūrisma attīstībā. Īpašs paldies lauku attīstības konsultantei Sniedzei Ragžei par brīvprātīgo pasākuma noorganizēšanu,” tā braucienu un tajā gūtās emocijas raksturo Valkas novada Tūrisma informācijas biroja vadītāja Anita Tannenberga.

„Esmu gandarīta, ka pasākums izdevās un visi ir apmierināti. Personīgi man vislielākais prieks ir par sastaptajiem cilvēkiem un viņu darbu. Novadam ir jāsekmē savstarpēja informācijas un pakalpojumu apmaiņa starp tūrisma biznesā iesaistītajiem uzņēmējiem. Domāju, ka ir jāveido kompleksās tūrisma paketes – vienās mājās vizinās ar zirgiem, citās – ēd, vēl citās – iet pirtī un mācās kādas prasmes vai klausās mūziku un dzied. To visu saplānot un organizēt varētu  tūrisma birojs kā koordinators un tad to visu piedāvāt jau kā gatavu pakalpojumu. Otrs attīstības virziens varētu būt kulinārais, tā sauktais gardēžu tūrisms, ko vajadzētu savienot kopā ar vietējiem tūrisma objektiem, radīt saistošu stāstu un atraktīvu pasniegšanas manieri,” tādas domas un idejas pēc brauciena ir Valkas novada lauku attīstības konsultantei Sniedzei Ragžei.

„Vislielākais ieguvums bija – iespēja satikt pie mums ciemos arī citus Valkas novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus. Tieši neformālā atmosfēra paver dažādas iespējas turpmākai sadarbībai, kad nonākam pie kopīga secinājuma – tieši sadarbība vienam ar otru  būs tas, kas radīs pozitīvo tēlu par tūrisma iespējām Valkas novadā. Iesakot tuvāko un interesantāko apskates objektu vai nakšņošanas vietu, mēs radām kārdinājumu tūristam atgriezties un apskatīt to, ko nepaguva šajā reizē. Ļoti gribētos vairāk attīstīt sadarbību tieši ar Valkas novada mājražotājiem, lai varētu tūristiem pastāstīt un ieteikt tuvākās, garšīgākās un skaistākās, mājās radītās lietas. Tas ir vēl viens vieds, kā piesaistīt tūristu atstāt savu naudu tieši mūsu novadā,” visus uz sadarbību aicina viesu nama „Ausmas” īpašnieki – Ilze un Aldis Leicāni.

Plāno iespējamos tūrisma attīstības virzienus
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.