14.11.2012
Piedalās Dvīņu pilsētu asociācijas rīkotajā konferencē un ikgadējā sanāksmē

No 15.līdz 17.novembrim Frankfurtē (Odera) un Slubicā (Vācijā un Polijā) notiks Dvīņu pilsētu asociācijas rīkotā Dvīņu pilsētu konference, ikgadējā sanāksme un koncerti „Transvokale” kopā ar kaimiņu un partnerpilsētu pārstāvjiem. Šajos pasākumos kopumā piedalīsies 6 pārstāvji no Valkas, trīs no tiem būs pašvaldības pārstāvji (Ernests Lībietis, Sandra Pilskalne un Eduards Ivļevs), bet trīs – studijas „Joy” dalībnieki (Aigars Nīlenders, Pāvels Semjonovs un Sabīne Metus, kuri uzstāsies kopīgajos dvīņu pilsētu koncertos).

Konferencē tiks apspriesta un izvērtēta līdzšinējā Dvīņu pilsētu asociācijas darbība un pārrunātas iespējas izmantot Eiropas pilsoņu programmu turpmākam Dvīņu pilsētu asociācijas institucionālam atbalstam. 17.novembrī paredzēta dalība Dvīņu pilsētu asociācijas ikgadējā sanāksmē, kurā notiks jauna Dvīņu pilsētu asociācijas priekšsēdētāja, sekretāra un protokola pārbaudītāju ievēlēšana. Saskaņā ar 25.oktobra domes lēmumu, Ernests Lībietis tika pilnvarots veikt šo balsojumu. Iepriekšminētie pasākumi tiek finansēti no Eiropas Komisijas apstiprinātās programmas „Eiropa priekš pilsoņiem” (Europe for Citizens). Izmitināšanas, ēdināšanas un programmas izmaksas sedz no piešķirtā programmas budžeta. Sākotnēji ceļa izdevumus sedz pašvaldība, bet pēc projekta aktivitātes īstenošanas izdevumi tiks atmaksāti pilnībā vai daļēji, atkarībā no kopējiem ceļa izdevumiem un programmai atvēlētajiem budžeta līdzekļiem. Papildus informācija Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.