07.06.2016
Paziņojums par Valkas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Paziņojums par Valkas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam 1.redakcijas  un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu, tiek organizēta sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

 

Sanāksme notiks Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novads, 2.stāva zālē 27.jūnijā plkst 17:00

 

Kontaktpersona: Ingars Siliņš, tālr.64707490, e-pasts: Ingars[punkts]silins[uz]valka[punkts]lv

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.