31.07.2019
Paziņojums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Ar 2019.gada 1.augustu stājās spēkā jauni Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā” (turpmāk - Noteikumi), kas papildina 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

 

Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (“sausās tualetes”) Valkas pilsētā un Valkas novada Lugažos, Sēļos, Ērģemē, Kārķos un Vijciemā, un minētajām personām līdz 2021.gada 31.decembrim Valkas novada domei ir jāiesniedz aizpildīts decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums, kas ir pieejams ŠEIT vai aizpildāms klātienē Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļā Rīgas ielā 22, Valkā, tālruņi: 64723402, 26333453, 26336689 un Valkas novada pagastu pārvaldēs.

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.