- Pašvaldību vēlēšanas 2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notika republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.

Valkas novada domē ievēlēti15 deputāti:

 • no saraksta Partija „VIENOTĪBA”, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” - 4
  Viesturs Zariņš
  Kristaps Sula
  Sandra Pilskalne
  Evija Smane
 • no saraksta Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” - 3
  Aivars Sjademe
  Valdis Šaicāns
  Dace Bašķe
 • no saraksta VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība - 8
  Vents Armands Krauklis
  Maruta Stabulniece
  Unda Ozoliņa
  Agris Krastiņš
  Andis Sula
  Jānis Anže
  Andris Dainis
  Agris Simulis

 Jaunā sasaukuma pirmā domes sēde notiks 2017.gada 16.jūnijā  plkst 10:00  sēžu zālē Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

Visi vēlēšanu rezultāti  skatīt šeit

Vēlēšanu aktivitāte skatīt šeit

Vairāk informācijas - Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapa - www.cvk.lv

05.06.2017.

******************************************************************************************************* 

 

Reģistrētie  kandidātu saraksti

Valkas novada domes vēlēšanām reģistrēti trīs saraksti un vēlēšanu zīmes tiks kārtotas sekojošā secībā:

Partija "VIENOTĪBA", "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

 1. Viesturs Zariņš
 2. Kristaps Sula
 3. Sandra Pilskalne
 4. Irina Ziemiņa
 5. Inese Kāposte
 6. Evija Smane
 7. Normunds Ģērmanis
 8. Valdis Jerums
 9. Ivars Pavārnieks
 10. Sarmis Zauska
 11. Elita Kirilova
 12. Rudīte Gromule
 13. Dzintars Rudzītis
 14. Irita Kandavniece
 15. Varis Juškevičs
 16. Valērijs Karpovs
 17. Zintis Varts

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 1. Aivars Sjademe
 2. Valdis Šaicāns
 3. Dace Bašķe
 4. Aivars Gailis
 5. Ligita Gulbe
 6. Guntis Kazaks
 7. Juris Žurovičs
 8. Vija Lāce
 9. Līga Marija Putna
 10. Eduards Iesalnieks
 11. Sandra Daņilova
 12. Zigurds Sviķis
 13. Sintija Laursone
 14. Alita Kuplā
 15. Lilita Ikale
 16. Vitauts Vilks

VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība

 1. Vents Armands Krauklis
 2. Unda Ozoliņa
 3. Maruta Stabulniece
 4. Agris Simulis
 5. Vita Bērziņa
 6. Andis Sula
 7. Kristīne Simonova
 8. Valdis Rogainis
 9. Ligita Ziemiņa
 10. Sergejs Kuncevičs
 11. Vilmārs Vesingi
 12. Baiba Vorobjeva
 13. Kristīne Klaipa
 14. Andris Dainis
 15. Agris Krastiņš
 16. Anda Kušķe
 17. Guntars Krastiņš
 18. Jānis Anže

24.04.2017.

******************************************************************************************************* 

Iecirkņu komisijas

 11.aprīlī Valkas novada vēlēšanu komisija ievēlēja 7 Valkas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas un iecēla šo komisiju priekšsēdētājus un sekretārus.

Nr.884  Pilsētas kultūras nams - priekšsēdētājs Dzintars Stočka, sekretāre Ligita Drubiņa
Nr.885  Mākslas skola - priekšsēdētāja Inga Aleksejeva, sekretāre Ieviņa Korčinska
Nr.894  Ērgemes pamatskola - priekšsēdētāja Alda Zunde, sekretāre Agnija Balode
Nr.898  Kārķu tautas nams - priekšsēdētāja Ināra Beldava, sekretāre Inga Bāliņa
Nr.906  Lugažu muiža - priekšsēdētājs Kārlis Briedis, sekretāre Dace Šaldere
Nr.908  Vijciema tautas nams - priekšsēdētāja Maruta Jansone - Pundure, sekretāre Vita Boša
Nr.909  Zvārtavas pagasta pārvalde - priekšsēdētāja Ineta Namniece, sekretāre Lilita Freimane

Vēlēšanu iecirkņi sāks darboties 29.maijā, bet nobalsot  varēs no 31.maija, izmantojot iepriekšējās balsošanas iespēju.

Vēlēšanu iecirknī līdz pat 3.jūnijam vēlētāji varēs sākt pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ vēlētājs nevarēs ierasties balsošanai iecirknī 3.jūnijā. Iesniegumu par balsošanu mājās aizpilda vēlētājs, bet iecirknī to var nogādāt arī cita persona.
Iecirknī vēlētājiem būs iespēja iepazīties ar kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfijām, priekšvēlēšanu programmām.

Visiem iecirkņiem darba laiki ir noteikti sekojoši:
29.maijā no pulksten 16.00 līdz 20.00;
30.maijā   no pulksten 9.00 līdz 13.00;
            31.maijā  no pulksten 17.00 līdz 20.00;
              1.jūnijā  no pulksten 9.00 līdz 12.00;
              2.jūnijā  no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā 3.jūnijā  iecirkņi atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00.

11.04.2017.
*******************************************************************************************************

Informācija par vēlēšanu iecirkņa maiņu

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī atbilstoši vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai, iedzīvotājus reģistrē 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šogad tas bija 5.martā.

 Ja vēlētājs nav saņēmis informāciju par piešķirto iecirkni, tad piešķirto iecirkni var noskaidrot izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapu vai https://epak2.pmlp.gov.lv/vrepak/IecNoskaidrosana/Iec00

 Ja vēlētājam nav piešķirts iecirknis, jo viņš nebija uz 5.martu deklarēts Latvijā, bet viņš ir balsstiesīgs un vēlas piedalīties pašvaldību vēlēšanās, tad ir iespējams vēlētāju iekļaut tās pašvaldības Vēlētāju reģistrā, kurā vēlētājam pieder nekustāmais īpašums. Šajā gadījumā jāizmanto iecirkņa maiņas procedūra.

 No 25.marta līdz 16.maijam vēlētāji varēs izmantot iespēju iecirkni mainīt.
Kāpēc mainīt iecirkni?
Iecirknis sāktonēji tiek piešķirts pēc deklarētās dzīves vietas. Iespējams, ka faktiskajai dzīves vietai tuvāk atrodas kāds cits Valkas novada iecirknis nevis PMLP piešķirtais. Varbūt vēlētājs ir plānojis vēlēšanu dienā atrasties novada
citā teritorijā. Varbūt kāds ir izdeklarējies, bet ir īpašams Valkas novadā.
Vēlētājiem būs iespēja pieteikt balsošanu arī mājās, ja ir kādi iemesli, kas liedz ierasties personīgi iecirknī. Balsošanu mājās varēs pieteikt no 29.maija
savā iecirknī aizpildot iesniegumu vai uzticot to nogādāt uzticības personai.

 Pašvaldību vēlēšanās iecirkni varēs mainīt:

1) uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās;

2) uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

 Iecirkņa maiņu būs iespējams veikt:

1.Elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv,  izmantojot drošu elektronisko parakstu vai internetbankas autentifikācijas rīkus.

2.Klātienē iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam. Piesakot iecirkņa maiņu klātienē, jāuzrāda pase vai personas apliecība. Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas).
Valkas novadā dzīvesvietas deklarēšanas iestādes, kurās var veikt iecirkņu maiņu atrodas Valkā Beverīnas ielā 3 Dzimsarakstu nodaļā un pagastu pārvaldēs.

22.03.2017.

 *******************************************************************************************************

 Valkas novadā noteikti 7 vēlēšanu iecirkņi

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

884

Pilsētas kultūras nams

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701

885

Mākslas skola

Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701

894

Ērģemes pamatskola

Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

898

Kārķu tautas nams

Kultūras  nams, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

906

Lugažu muiža

Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

908

Vijciema tautas nams

Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733

909

Zvārtavas pagasta pārvalde

Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735

Šogad visi iecirkņi vēlēšanu dienā atradīsies ēkas pirmajā stāvā, tāpēc ir mainīta iecirkņa atrašanās vieta Kārķos un Vijciemā.

Pēc 25.marta vēlētāji varēs mainīt sākotnēji piešķirto iecirkni.

15.02.2017.

*******************************************************************************************************

Pašvaldību vēlēšanās drīkstēs vēlēt tās pašvaldības domi, kur būs vēlētāja reģistrētā dzīvesvieta 5.martā vai kur pieder nekustamais īpašums.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru.
Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī.
Līdz 25.martam katrs vēlētājs pa pastu saņems paziņojumu par to, kura iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts.
Līdz 16.maijam sākotnēji piešķirto iecirkni varēs mainīt  
                  izvēloties jebkuru citu iecirkni attiecīgās pašvaldības teritorijā
          vai   tajā  pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums.

Lai mainītu iecirkni, būs jāizmanto  PMLP e-pakalpojums vai jāiesniedz pieteikums jebkuras pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei.

 

Valkas novadā jāievēl 15 deputāti.

Deputātu kandidātu sarakstus Valkas novadā var iesniegt:
       1) reģistrēta politiskā partija;
       2) reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība;
       3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

No 24.aprīļa kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu programmas varēs izlasīt internetā Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv
No 29.maija ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām  varēs iepazīties atvērtajos vēlēšanu iecirkņos .

 2017.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 4.februārī un ilgs līdz 3.jūnijam. No 4.maija aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā.

24.01.2017.