Vēlēšanas

13.Saeimas vēlēšanas 2018.gada 6.oktobrī

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks  vēlēšanu dienā, 6.oktobrī no plkst.7.00 līdz 20.00

Saeimas vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu apgabalos, kas ir Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme. Partijas vai partiju apvienības izvēlas, kuros vēlēšanu apgabalos iesniegt kandidātu sarakstu. Vienu un to pašu kandidātu atļauts pieteikt tikai viena nosaukuma kandidātu sarakstā vienā vēlēšanu apgabalā.
13.Saeimas vēlēšanām ir pieteikti 16 kandidātu saraksti. Skatīt vairāk  https://sv2018.cvk.lv/pub/CandidateLists

 

Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu.
Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 24. septembra līdz 5. oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Uzreiz saņemt vēlētāja apliecību varēs tajā nodaļā, kurā izņēma personas apliecību.  Vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas. 

Pirms 6.oktobra vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.

Valklas novadā ir izveidoti 7 iecirkņi - divi Valkā un pa vienam katrā pagastā. 
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā:

Pirmdien,    1.oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00
Otrdien,      2.oktobrī: no plkst.   8.00 - 11.00
Trešdien,     3.oktobrī: no plkst. 17.00 - 20.00
Ceturtdien,  4.oktobrī: no plkst.   9.00 - 12.00
Piektdien,    5.oktobrī: no plkst. 10.00 - 16.00

Svarīgi!  Šajā laikā balsošana nenotiek, izņemot 58 iecirkņus, kuros varēs nodot balsi glabāšanā 3., 4. un 5.oktobrī.
Valkas novadā šādas iespējas nav. Tuvākie iecirkņi, kuros var nodot balsi glabāšanā ir Smiltenē (iecirknis nr. 887, Smiltenes pilsētas kultūras centrs, Gaujas iela1)  un Valmierā (iecirknis nr.914, Valmieras 5.vidusskola, Raiņa iela 3).

Vairāk informācijas skarīt www.cvk.lv

14.09.2018.

=============================================================================

24.augustā Valkas novadā tika izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas

Nr.884 (Pilsētas kultūras nams)
Dzintars Stočka – priekšsēdētājs
Ligita Drubiņa – sekretāre
Dainis Čapiņš
Aida Indusa
Ineta Koopa
Daina Kreile
Daiga Putniņa
Nr.885 (Mākslas skola)
Inga Aleksejeva – priekšsēdētājs
Ieviņa Korčinska – sekretāre
Baiba Čapiņa
Raitis Jākobsons
Anita Kozlovska
Mairita Lakstiņa
Ginta Stālmeistere

Nr.894 (Ērģemes pamatskola)
Alda Zunde – priekšsēdētājs
Agnija Balode – sekretāre
Guntars Barviķis
Gita Dance
Irēna Kazaka
Daiga Ūdre
Rihards Zunde

Nr.898 (Kārķu tautas nams)
Ināra Beldava – priekšsēdētājs
Inga Bāliņa – sekretāre
Vents Jundzītis
Ilze Pētersone
Dace Pieče
Ilona Veidemane
Dana Zirne

Nr.906 (Lugažu muiža)
Kārlis Briedis – priekšsēdētājs
Dace Šaldere – sekretāre
Laimdota Egle
Dzidra Jevsejeva
Inta Kruška
Modris Lācars
Ligita Sīmane.

Nr.908 (Vijciema tautas nams)
Maruta Jansone-Pundure – priekšsēdētājs
Vita Boša – sekretāre
Rudīte Āboliņa
Gita Dudele
Dzintars Dudelis
Gints Jirgensons
Anita Lotiņa

Nr.909 (Zvārtavas pagasta pārvalde)
Ineta Namniece – priekšsēdētājs
Lilita Freimane – sekretāre
Inga Baumane
Andrejs Freimanis
Lilita Ikale
Edmunds Namnieks
Marita Treijere

24.08.2018.

=============================================================================

2018.gada 6.oktobrī notiks 13.Saeimas vēlēšanas.
Vēlētāji brīvi varēs izvēlēties iecirkni, kurā balsot. Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama pase vai vēlētāja apliecība (ja nav pases).


Vēlēšanu iecirkņos no 1.oktobra noteiktos laikos varēs
- pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā
- iepazīties ar kandidātu sarakstiem
- iepazīties ar ziņām par kandidātiem
- iepazīties ar priekšvelēšanu programmām
- iepriekš noteiktos iecirkņos noteiktā laikā 3., 4., 5.oktobrī būs iespēja nodot balsi glabāšanā (Valkas novadā šadas iespējas nebūs).

Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi:          

Nr.

p.k.

Iecirkņa

numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

1.

884

Pilsētas kultūras nams

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701

2.

885

Mākslas skola

Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701

3.

894

Ērģemes pamatskola

Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

4.

898

Kārķu tautas nams

Kultūras  nams, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

5.

906

Lugažu muiža

Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

6.

908

Vijciema tautas nams

Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733

7.

909

Zvārtavas pagasta pārvalde

Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735

 

=============================================================================

Pašvaldību vēlēšanas 2017

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notika republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas.

Valkas novada domē ievēlēti15 deputāti:

 • no saraksta Partija „VIENOTĪBA”, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” - 4
  Viesturs Zariņš
  Kristaps Sula
  Sandra Pilskalne
  Evija Smane
 • no saraksta Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” - 3
  Aivars Sjademe
  Valdis Šaicāns
  Dace Bašķe
 • no saraksta VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība - 8
  Vents Armands Krauklis
  Maruta Stabulniece
  Unda Ozoliņa
  Agris Krastiņš
  Andis Sula
  Jānis Anže
  Andris Dainis
  Agris Simulis

 Jaunā sasaukuma pirmā domes sēde notiks 2017.gada 16.jūnijā  plkst 10:00  sēžu zālē Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

Visi vēlēšanu rezultāti  skatīt šeit

Vēlēšanu aktivitāte skatīt šeit

Vairāk informācijas - Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapa - www.cvk.lv

05.06.2017.

******************************************************************************************************* 

 

Reģistrētie  kandidātu saraksti

Valkas novada domes vēlēšanām reģistrēti trīs saraksti un vēlēšanu zīmes tiks kārtotas sekojošā secībā:

Partija "VIENOTĪBA", "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

 1. Viesturs Zariņš
 2. Kristaps Sula
 3. Sandra Pilskalne
 4. Irina Ziemiņa
 5. Inese Kāposte
 6. Evija Smane
 7. Normunds Ģērmanis
 8. Valdis Jerums
 9. Ivars Pavārnieks
 10. Sarmis Zauska
 11. Elita Kirilova
 12. Rudīte Gromule
 13. Dzintars Rudzītis
 14. Irita Kandavniece
 15. Varis Juškevičs
 16. Valērijs Karpovs
 17. Zintis Varts

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

 1. Aivars Sjademe
 2. Valdis Šaicāns
 3. Dace Bašķe
 4. Aivars Gailis
 5. Ligita Gulbe
 6. Guntis Kazaks
 7. Juris Žurovičs
 8. Vija Lāce
 9. Līga Marija Putna
 10. Eduards Iesalnieks
 11. Sandra Daņilova
 12. Zigurds Sviķis
 13. Sintija Laursone
 14. Alita Kuplā
 15. Lilita Ikale
 16. Vitauts Vilks

VIDZEMES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība

 1. Vents Armands Krauklis
 2. Unda Ozoliņa
 3. Maruta Stabulniece
 4. Agris Simulis
 5. Vita Bērziņa
 6. Andis Sula
 7. Kristīne Simonova
 8. Valdis Rogainis
 9. Ligita Ziemiņa
 10. Sergejs Kuncevičs
 11. Vilmārs Vesingi
 12. Baiba Vorobjeva
 13. Kristīne Klaipa
 14. Andris Dainis
 15. Agris Krastiņš
 16. Anda Kušķe
 17. Guntars Krastiņš
 18. Jānis Anže

24.04.2017.

******************************************************************************************************* 

Valkas novadā jāievēl 15 deputāti.

Deputātu kandidātu sarakstus Valkas novadā var iesniegt:
       1) reģistrēta politiskā partija;
       2) reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība;
       3) divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

No 24.aprīļa kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu programmas varēs izlasīt internetā Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv
No 29.maija ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām  varēs iepazīties atvērtajos vēlēšanu iecirkņos .

 2017.gada pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sāksies 4.februārī un ilgs līdz 3.jūnijam. No 4.maija aizliegta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā.

24.01.2017.