06.11.2013
Pasniegs Valkas novada domes Atzinības rakstus

18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā „Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”, kas notiks Valkas pilsētas kultūras namā, ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko organizāciju un pašvaldības darba jomās, kā arī par ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā. Atzinības rakstus saņems:

Albīna KĀRKLIŅA, SIA „Pedelīte” valdes priekšsēdētāja – Par ieguldījumu Valkas novada attīstībā. Asja OZOLIŅA, Vijciema PII  audzinātāja – Par mūža ieguldījumu bērnu  audzināšanā. Inta LAGANOVSKA, pensionāre, bijusī Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja – Par mūža ieguldījumu Valkas pilsētas attīstībā. Mihails DEMIDOČKINS,  Valkas pagasta autobusa vadītājs – Par godprātīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu. Viktors ZAIČENKO,   Valkas pagasta autobusa vadītājs – Par godprātīgu un     apzinīgu darba pienākumu veikšanu. Alda KĀRKLIŅA, Kārķu pagasta ģimenes ārste – Par mūža ieguldījumu veselības   aprūpē. Marita TREIJERE, Zvārtavas pagasta pārvaldes uzskaitvede – Par ilggadīgu, aktīvu un pašaizliedzīgu darbu Zvārtavas pagasta iedzīvotāju labā. Nadežda BLŪMA, Valkas novada domes sporta speciāliste – Par sabiedriski nozīmīgu veikumu Valkas novada un tā iedzīvotāju labā. Eduards KRONBERGS, pensionārs – Par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un  aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē. Ligita DRUBIŅA, Valkas Novadpētniecības muzeja speciāliste – Par Valkas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Papildus informācija Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre, 64722235

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.