02.08.2018
Par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu

2018.gada 6.oktobrī notiks 13.Saeimas vēlēšanas.

Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi:

           

Nr.

p.k.

Iecirkņa

numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

1.

884

Pilsētas kultūras nams

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701

2.

885

Mākslas skola

Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701

3.

894

Ērģemes pamatskola

Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

4.

898

Kārķu tautas nams

Kultūras  nams, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

5.

906

Lugažu muiža

Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

6.

908

Vijciema tautas nams

Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733

7.

909

Zvārtavas pagasta pārvalde

Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735

 

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 2018.gada 1.augustā ir noteicis iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2018.gada 2.augusta līdz 21.augustam.

Normatīvie dokumenti un iecirkņa komisijas locekļa pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv un Valkas mājas lapā www.valka.lv sadaļā Vēlēšanas

Pieteikumi jāiesniedz sekretariātā - Klientu apkalpošanas centrā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Rolands Rastaks

 

Rastaks 25779961

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.